Resmi Gazete'de Yayımlandı: Sınıf Mevcudu Kararı

Okullarda yeni dönem başlıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre özel eğitim kurumlarında sınıf mevcutları okul öncesi eğitimde 20, diğer okullarda 30’dan fazla olamayacak.

20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 48 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 1- Okullarda sınıf mevcutları; okul öncesi eğitimde 20, diğer okullarda 30'dan fazla olamaz.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.

- MedyaRota, Eğitim bölümünde yayınlandı
https://www.medyarota.com/haber/11518924/resmi-gazetede-yayimlandi-sinif-mevcudu-karari