banner10

banner11

Atabek Kürsüye Kadına Şiddeti Taşıdı 'İşte Yeni Çözümler'

Son yıllarda ülkemizin ciddi bir sorunu haline gelen kadın cinayetleri ve kadına şiddet konusuna ilişkin TBMM’de yeni gelişmeler yaşanıyor. AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek partisini “kadına şiddete çözüm” başlığı altında temsil ederek Meclis’te konuşma yaptı.

SİYASET 09.03.2021, 19:30 Feyza Nur Demirbaş
Atabek Kürsüye Kadına Şiddeti Taşıdı 'İşte Yeni Çözümler'
banner51

MECLİS’TE ATABEK RÜZGARI

Son yıllarda ülkemizin ciddi bir sorunu haline gelen kadın cinayetleri ve kadına şiddet konusuna ilişkin TBMM’de yeni gelişmeler yaşanıyor. AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek partisini “kadına şiddete çözüm” başlığı altında temsil ederek Meclis’te konuşma yaptı.

Milletvekili Atabek, kadına şiddetin Türkiye’nin bir sorunu olduğu gibi tüm ülkelerin sorunu olduğunu, bu sorunu kökünden kazımak için her türlü çalışmayı yapacaklarını ifade etti. Atabek, yapılan bu çirkinliklerin azınlıklar tarafından uygulandığını, bu konunun siyaset üstü olduğunu ifade etti. Atabek, 3. Eylem Ulusal Planı Doğrultusunda, öne çıkan sorunlar ve çözümler üzerine ortak çalışmaların yapıldığını, kadına şiddete yönelik çözümlerin geliştiğini ifade etti.

KADINA ŞİDDET İÇİN KOMİSYON KURULUYOR

Atabek, iktidarın kadına yönelik şiddetle mücadelede komisyonlar kurduğunu, soruna kriz odaklı değil, risk odaklı yaklaştıklarını ifade etti. 81 ilde şiddet önleme merkezlerinin olduğunu ifade eden Atabek, mağdur ya da risk altında olan her kadının bu noktalara başvurabileceğini ifade etti.

AYRIMCI DİLİ KINADI

Muhalefet konuşmacılarından kendi partilisine yapılan “bıyıklı bey” ithamını da kınayan Atabek, bu durumun düpedüz bir cinsiyetçilik olduğunu ifade ederek,

“Şiddet tavrını ve ayrımcı dili kınıyorum. Kadına yöneltilen şiddet, tüm topluma yöneltilmiş şiddettir. İki kız evladı bir anne olarak tüm anne babalara seslenmek istiyorum. Çocuklarınıza cinsiyetleri yüzünden ayrımcı davranmayın. Onlara farklı imtiyazlar tanımayın. Şiddet içerikli yayınlar izletmeyin. Unutmayın ki şiddet öğrenilen bir davranıştır.” dedi

KADINLAR İNSANDIR, BİZ İNSANOĞLU

Atabek meclisteki sözlerini Neşet Ertaş’ın kemikleşmiş bir deyimi ile bitirdi. Vekil Atabek, “Kadın insandır biz insanoğluyuz. Şiddete maruz kalmış kişilerin yeni komisyonumuz ile her sorununun çözüme kavuşacağına inancımız tamdır” diye konuştu.

Atabek’in konuşmasının tamamı ise şöyle,

Kadına yönelik şiddetin engellenmesi noktasında, çok önemli  yasal düzenlemeleri yapmış ve uygulamaya geçirmiş bir partinin Milletvekili olma şerefini taşıdığımı ifade ederek, cümlelerime başlamak istiyorum. Kadın erkek yan yana, medeniyet yolunda yıllardır birlikte yürüyoruz. İnsanoğlu, güzel olduğu kadar çirkin manzaralara da şahitlik ediyor. Kadına yönelik şiddet, bu manzaraların en çirkinlerinden biridir. Şiddet, kime ve ne şekilde uygulandığı fark etmeksizin, toplumların ruhunda derin yara açmış, kötü huylu bir tümördür.  Kadına karşı şiddet, bizim toplumumuzun geniş kesimlerinin nefretle yaklaştığı maalesef kendini bilmezlerin ise, bir şekilde bunun içinde yer aldığı bir hastalıktır. Elbette bu sorunun kökünden kazınması noktasında hepimiz canla başla mücadele ediyoruz.  Maalesef ki, kadına yönelik şiddet, tüm dünyada yaşanan, küresel bir sorundur. Belli bir coğrafyası, dili, dini ya da ırkı yoktur.  Ülkemizde de, maalesef bizi insanlığımızdan utandıran elim vakalar yaşandı. Çok yönlü gayretlere rağmen, 2014-2019 yılları arasında 1938 kadın cinayeti işlenmiş, 2020’de 267, 2021’in ilk iki ayında ise 47 kadın, şiddete uğrayarak hayatını kaybetmiştir. BU elim vakalar, toplum vicdanında derin yaralara sebep olmakta, hem bireylerin, hem de toplumun sosyal psikolojisini olumsuz etkilemektedir. Gelişmiş olduğu düşünülen ülkelerde de şiddet ve cinsel saldırılar gündelik bir pratik haline gelmiştir. Hepimizin bildiği gibi bu vahim konu, sadece hukukun ya da kolluk güçlerinin ilgi alanında değildir. Kadına karşı şiddette olduğu gibi, insanın en karanlık yönlerinden birisi olan şiddet meselesi tamamıyla disiplinler arası, çalışılması gereken bir meseledir.  Son 19 yıldır AK Parti iktidarları döneminde başta kadına yönelik şiddet olmak üzere kadını ilgilendiren her türlü meselede, büyük bir hassasiyet ve gayret gösterilmiştir AK Parti kadınlara ve kadınların güçlenmesinin önemini sadece cinsiyet temelli olarak ele almamakta; gelecek nesilleri büyütme, yetiştirme ve aileye güç katma değerini göz ardı etmemektedir.  Kadınlarımız, toplumsal hayatın olduğu kadar ailelerimizin de temel direği ve kalkınmamızın öznesidir. Kadınların refahı ve toplumsal hayatta karşılaştığı engellerin ortadan kaldırılması ve “Güçlü Kadın, Güçlü Aile, Güçlü Türkiye” hedefimiz, Türkiye olarak topyekun kalkınma anlayışı için bir vazgeçilmezdir Kadınların bireysel ve toplumsal olarak daha fazla güçlenmeleri, daha nitelikli eğitim imkanlarına sahip olmaları, karar alma mekanizmalarındaki etkinliklerinin artırılması, iş gücü piyasasına girişlerinin kolaylaştırılarak istihdamlarının artırılması ve ekonomide daha fazla katma değer oluşturması AK Parti’nin temel hedeflerinden biridir. Sayın Cumhurbaşkanımız  Recep Tayyip ERDOĞAN önderliğinde AK Parti iktidarı olarak kadınlarımızın güçlenmesi vizyonumuzu aynı zamanda uluslararası platformlara da taşıdık.  Türkiye’nin 2015 yılında G20 dönem başkanlığında, ekonomik büyüme hedefine ulaşmanın ancak kadının statüsünün yükseltilmesine duyarlı olunarak mümkün olabileceği anlayışıyla, “Kadın20 (W20)” platformunun kurulmasına Türkiye olarak bizler öncülük ettik.  İslam İşbirliği Teşkilatı’na üye ülkelerde kadın meselelerinin istişare edileceği “Kadın Danışma Konseyi” nin, dönem başkanlığını yürüttüğümüz süreçte Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla, ülkemiz öncülüğünde kurulmasını sağladık. Türkiye, kadınların güçlenmesi ve toplumsal hayata etkin katılımına yönelik geliştirdiği politikalarla hem Avrupa ülkelerine, hem de İslam ülkelerine örnek teşkil etmektedir.  Kadına yönelik şiddetle mücadele; çok yönlü, bütüncül bir yaklaşımı ve toplumun tüm kesimlerinin ortak ve kararlı mücadelesini gerektirmektedir. Dolayısıyla bilimsel olarak farklı disiplinler arası yaklaşımlarla ilgili çalışmaların yürütülmesi ve ilgili tüm tarafların önleme, koruma, cezalandırma ve politika boyutuyla sürecin içinde yer alması büyük önem arz etmektedir.  Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın şiddetle mücadelede yol haritası olan, 2016-2020 yıllarını kapsayan “Kadına Şiddetle Mücadele Üçüncü Ulusal Eylem Planı”nı hazırlayarak bakanlık koordinesinde uygulamasını gerçekleştirilmiştir. Üçüncü ulusal eylem planı doğrultusunda; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı işbirliği yaparak öne çıkan sorunlar ve çözüm önerileri üzerine ortak çalışmalar yapılmış; “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı”nı gerçekleştirilmiştir.  AK Parti iktidarı, devletin tüm kurumlarıyla birlikte şiddet mağdurları ve çocuklarına yönelik koruyucu-önleyici hizmetlerin etkin verilmesi ve yaygınlaştırılması ile mağdurların sosyo-ekonomik olarak güçlenmesini öncelik olarak ele almaktadır.  İktidarımız, kadına yönelik şiddetle mücadele il eylem planlarını 81 ilimizde hazırlayıp etkin bir şekilde yürürlüğe koymuştur. Ayrıca 81 ilimizde kadına yönelik şiddetle mücadele il koordinasyon, izleme ve değerlendirme komisyonları oluşturulmuştur. Kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmalarında sadece kriz odaklı değil, aynı zamanda risk odaklı yaklaşımla şiddet mağduruna doğru müdahale ve etkin hizmet sunmak için “Kadına yönelik şiddet vakalarında risk analiz ve yönetim modülü” uygulaması 18 ilimizde pilot olarak başlamıştır. “Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri” (ŞÖNİM) 81 ilimizde aktif olarak hizmet vermektedir.  İlçe düzeyinde, şiddet mağduru ve beraberindeki çocukların ihtiyaç duydukları konularda sosyal hizmet modellerine erişimlerini kolaylaştırmak, karşılaştıkları sorunların çözümü için birebir destek almaları amacıyla ülke genelinde; 355 sosyal hizmet merkezinde, şiddetle mücadele irtibat noktalarını oluşturulmuştur. 112’si Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’mıza bağlı olmak üzere, Türkiye genelinde 148 kadın konukevi, 3.576 kapasite ile hizmet vermektedir. AK Parti iktidarı döneminde, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında 2007-2021 yılları arasında 1.3 milyon er ve erbaşa, 299 bin kolluk görevlisine, 159 bin sağlık görevlisine, 106 bin din görevlisine ve 75 bin kamu görevlisine toplamda 1.9 milyonu aşkın kişiye eğitimler ve seminerler verilmiştir.  Bütün bu rakamlar ele alındığında AK Parti iktidarı kadına yönelik şiddete karşı etkin bir çalışma içindedir. Kadınlara yönelik şiddet olayları üzerinden iktidarımızı hedef alanları kınıyorum.  Teşkilatlarında kadınlara yönelik şiddetin önüne geçemeyenlerin, şiddet gösteren insan müsveddelerini partisinden uzaklaştıramayanların bu konuda AK Parti’yi eleştirmesi trajik bir durumdur.

Biz AK Parti olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde “Şiddete Karşı Sıfır Tolerans İlkesiyle” şiddetin her türlüsünün karşısında mevzilenmiş durumdayız. Dolayısıyla kadına yönelik şiddeti kim gösteriyorsa dil, din, ırk ve ideoloji farkı gözetmeksizin karşısında AK Parti’yi bulacaktır.  Kadına yöneltilen şiddet tüm topluma, tüm insanlığa yöneltilmiş bir eylemdir. İktidarımız her konuda olduğu gibi kadına yönelik şiddetin önüne geçilmesi için de politikalarını her gün geliştirmektedir.   İki kız evladı olan bir anne olarak, buradan tüm anne ve babalara da seslenmek istiyorum. Evlatlarımızı yetiştirirken onlara sevgi şevkat ve merhametle davranalım. Ve cinsiyetlerinden dolayı imtiyazları olduğuna inanmalarına kesinlikle müsaade etmeyelim. Hem aile ortamında, hem de izledikleri yayınlarda şiddet içerikli her şeyi yavrularımızdan uzak tutalım. Unutmayalım ki şiddet öğrenilen bir davranıştır.  Sözlerimi Anadolu’nun bilge ozanı Neşet ERTAŞ ile tamamlamak isterim. “Kadın insandır, biz insanoğluyuz.” Şiddete maruz kalmış kardeşlerimiz adına, Türkiye Büyük MİLLET Meclisinde kurulacak araştırma komisyonu olarak şiddet ile mücadele noktasında önemli çalışmalara imza atacağımıza inanıyor, şehit olan tüm kız kardeşlerime, şiddet sonucu hayatını kaybeden tüm kız kardeşlerimize, Allah’tan rahmet diliyor,  Yüce Meclisi ve aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum.

Yorumlar (0)
28°
açık
Namaz Vakti 15 Mayıs 2021
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Beşiktaş 39 81
2. Galatasaray 39 81
3. Fenerbahçe 39 79
4. Trabzonspor 39 68
5. Sivasspor 39 62
6. Hatayspor 39 61
7. Alanyaspor 39 57
8. Karagümrük 39 57
9. Gaziantep FK 39 55
10. Göztepe 39 51
11. Konyaspor 39 49
12. Rizespor 39 48
13. Kasımpaşa 39 46
14. Malatyaspor 39 45
15. Başakşehir 39 45
16. Antalyaspor 39 43
17. Kayserispor 39 41
18. Erzurumspor 40 40
19. Ankaragücü 39 38
20. Gençlerbirliği 39 38
21. Denizlispor 39 28
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 34 70
2. Giresunspor 34 70
3. Samsunspor 34 70
4. İstanbulspor 34 64
5. Altay 34 63
6. Altınordu 34 60
7. Ankara Keçiörengücü 34 58
8. Ümraniye 34 51
9. Tuzlaspor 34 47
10. Bursaspor 34 46
11. Bandırmaspor 34 42
12. Boluspor 34 42
13. Balıkesirspor 34 35
14. Adanaspor 34 34
15. Menemenspor 34 34
16. Akhisar Bld.Spor 34 30
17. Ankaraspor 34 26
18. Eskişehirspor 34 8
Takımlar O P
1. Man City 36 83
2. M. United 36 70
3. Leicester City 36 66
4. Chelsea 36 64
5. Liverpool 35 60
6. West Ham 35 58
7. Tottenham 35 56
8. Everton 35 56
9. Arsenal 36 55
10. Leeds United 35 50
11. Aston Villa 35 49
12. Wolverhampton 35 45
13. Crystal Palace 35 41
14. Southampton 35 40
15. Burnley 35 39
16. Newcastle 36 39
17. Brighton 35 37
18. Fulham 35 27
19. West Bromwich 35 26
20. Sheffield United 35 17
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 36 80
2. Real Madrid 36 78
3. Barcelona 36 76
4. Sevilla 36 74
5. Real Sociedad 36 56
6. Real Betis 36 55
7. Villarreal 36 55
8. Celta de Vigo 36 50
9. Athletic Bilbao 36 46
10. Granada 36 45
11. Osasuna 36 44
12. Cádiz 36 43
13. Levante 36 40
14. Valencia 36 39
15. Deportivo Alaves 36 35
16. Getafe 36 34
17. Huesca 36 33
18. Real Valladolid 36 31
19. Elche 36 30
20. Eibar 36 30