İl Halk Kütüphanesi'nde Kelam Geleneğinin Doğuşu Konuşuldu

Adapazarı Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri çerçevesinde yapılan programa Prof. Dr. Ömer Türker katılım sağladı. “Kelam Geleneğinde Doğa Felsefesi” konulu konferansta İslam düşünce geleneğine dair önemli açıklamalarda bulunan Türker din ile felsefe arasında bir köprü kurarak değerli tespitlerde bulundu.

İl Halk Kütüphanesi'nde Kelam Geleneğinin Doğuşu Konuşuldu
banner3

“Kelam Geleneğinde Doğa Felsefesi”

İl Halk Kütüphanesi Konferans Salonu’nda düzenlenen programda Prof. Dr. Ömer Türker Kelam Geleneğinde Doğa Felsefesi” konuşuldu. Programa Adapazarı Belediyesi Ak Partili Meclis Üyeleri Nilgün Akman ve Halit Metin Müftüoğlu, CHP’li Meclis Üyesi Haluk Akbay, Kültür İşleri Müdürü Hazan Kadir Kardaş ve birçok müdür katıldı.

Felsefe ve Tasavvuf

İslam Düşünce geleneğinde varlık hakkında konuşmayı üstlenen Prof. Dr. Ömer Türker;

Kelam geleneği İslam’la ortaya çıkan ilk büyük gelenek olduğunu söyleyen Prof. Dr. Türker, “Kelam geleneği hicri ikinci yüzyılın başında çıktı.  Fikir ayrılığına düşen Müslümanlar, büyük günah işleyen Müslüman tövbe etmezse kâfir olur dedi, kimisi günah imana zarar vermez insanda başka bir parçadır diye düşünen farklı görüşleri öne sürdü. Tabi bu tanımlamaları insan gerçekten özgür bir varlıksa yaptıklarından sorumluysa konuşabiliriz.” dedi.

İnsanı Doğal Dünya’dan Ayıran Şey Ne ?

İnsan özgürlüğü problemi olduğunu söyleyen Türker, şu sözleri dile getirdi

“Peki insan özgür müdür, insanı doğal dünyadan ayıran şey ne? Doğal dünyada gördüğümüz nedensel ilişkilerden bağımsız mıdır insan? Doğal dünyadan, toplumsal yapılardan, dinden ve kültürden özgür olup olmadığımızı tartışabiliriz.” dedi. Erken dönemde Müslümanların “Allah varsa biz özgür müyüz?” sorusunu tartıştıklarını dile getiren Prof. Dr. Ömer Türker, “Mutlak kudret sahibi olan Allah her şeyi yaratıyor, eğer bu durum böyleyse insanın gerçek özgürlüğünden insanın kudretinden bahsetmek anlamlı mı sorusunu sorarlar. İnsan özgürlüğü problemi süreç içerisinde Allah’ın sıfatları sorununa dönüştü. Gerçekten Allah hakkında bilgi edinebilir miyiz düşüncesinden sonra erken dönemin âlimleri, daha sonra kelamcı olacak olan grup oturdular, bu sefer bir şeyi nasıl bilebiliriz sorusunu sordular.”

Ben Varım

‘Ben Varım’ cümlesinin kaynağı nedir sorusunu açıklayan Türker,

“İnsanı hayvandan ayrıştıran en temel cümle ben varım cümlesi. Bu konuların üzerine derinlemesine düşünen âlimler, bilgilerin duyulardan ve haberlerden başka bir kaynağı daha var o da akıl. Bu ne vahiylerden öğrenilir ne de duyularda bu tamamıyla insan meydana geldiğinde zihninde yaratılan temel bilgilere dayanır. Doğrudan yaratılan bir idraktir dediler. Böylece bilgi kaynaklarını tasnif ettiler. Akıl, vahiy ve duyular diye bilgi teorisini inşa ettiler.”dedi.

Teorik Bir Süreci Âlimler Başlattı

Hızlı gelişen teorik bir süreci Âlimlerin başlattığını söyleyen Türker,

“Âlimler doğal dünyanın bütün tespit edilebilen varlıklarını taksim ettiler, bunlar hakkında teorik açıklamalar ve nazari bir takım düşünceler geliştirdiler. Kelam ilmi aslında var oluşun tamamını sistemli bir açıklamaya kavuşturmak ve buradan Marifetullah’a ulaşmak için inşa edildi. Kelamın konusu mevcut olan bütün varlık, mesele ise bu mevcudun halleri. Kelamın çıkış noktası imamet bahsiydi ilk olarak, sonra gelinen noktada kelam bir doğa teorisine, bilgi teorisine ve bir ilahiyat disiplinine ulaştı. Kelamdaki konu sıralaması bilgi, yöntem, cevher ve arazlar diye nitelendirilen doğal dünya, Allah’ın zatı ve sıfatları, Peygamberlik, ahiret, esma-i şerriye ve imamet. Dolayısıyla kelam hicretin ikinci yüzyılın ilk yarısında bütün varlığı araştıran külli bir disiplin olarak kuruldu. Kelamı ilk kuranlar mutezile kelamcıları. Doğa Teorisi işte kelamın ana parçalarından birisi. Müslümanlar erken dönemde var oluşa ilişkin kuşatıcı bir tefekküre ulaştılar ve bu tefekkür üzerinden Allah’ın zatı ve sıfatları ve dinin temel bilgilerine ilişkin nasıl bir anlayış geliştireceğimizi ortaya koymaya çalıştılar.”  şeklinde konuştu.

 

Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2020, 16:29
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER