banner28

ÜLKE GÜNDEMİNE GİREN KONUDA BELEDİYE HAKLI ÇIKTI!

Geçtiğimiz günlerde Türkiye gündemi meşgul eden GSM operatörlerinin hizmetinin durdurulması konusunda Bakanlıktan 66512972-270277235 sayılı baz istasyonları hakkındaki yazısında vodafone telekomünikasyon A.ş’nin müracaatı üzere bakanlık Karasu Belediyesine resmi yazı ile haklı olduğunu bildirdi.

ÜLKE GÜNDEMİNE GİREN KONUDA BELEDİYE HAKLI ÇIKTI!
banner3

İşte Bakanlığım o yazısı;

Bakanlığımızca ilgili (c) yönetmeliği 9. Maddesinin 3 üncü fıkrasına göre kamuya ait umumi hizmet alanları ile ilgili idarelerin tasarrufu altındaki yol, otopark, yaya bölgesi gibi yerlerde elektronik haberleşme istasyonu kurulabilmesi için yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni şartı (ç) cevabi yazıda, “kamuya ait yerlerde kamu hizmetinin yürütülebilmesi için iletişim sürdürülebilmesi için gerekli tedbirler ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun uygun görüşü alınmak ve yer seçim belgesi düzenlenmiş olmak suretiyle yapı ruhsatı alınmaksızın elektronik haberleşme istasyonu kurulabilmesinin mümkün olduğu, Ancak anılan yönetmelik hükmü uyarınca, özel mülkiyete tabi arsa ve binalarda ise Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun uygun görüşü ile beş yılda bir yenilenmek ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre kat maliklerinin muvafakatin alınmak şartıyla ilgi idarelerden yapı ruhsatı alınmak suretiyle elektronik haberleşme istasyonunun kurulabileceği” belirtilmektedir.

Kamu hizmeti

Ayrıca ilgi (a) Kanunu’nun 34 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında “elektronik haberleşme alt yapısına mahkeme kararı veya ilgili mevzuatı uyarınca kurum, Bakanlık veya diğer yetkili merciler tarafından alınmış bir karar olmadıkça elektronik haberleşmenin aksamasına neden olacak biçimde müdahalelerde bulunulamaz” hükmü yer almaktadır. Buna göre. “kamu hizmeti” niteliğinde olan elektronik haberleşme alanındaki yatırımların ve hizmetlerin devamının sağlanmasına ve haberleşme kesintisiz bir şekilde sürdürülmesini teminen baz istasyonlarının kurulumu ile ilgili var olan eksikliklerin ilgili operatörler ile karşılıklı görüşülerek giderilmesi gerektiği hususu Başkanlığınızın da görüşü olduğu inancıyla, konuyla ilgili gerekli hassasiyetin gösterilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2015, 11:16
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER