'HAK-İŞ dünyanın her yerinde'

HAK-İŞ Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Ankara’da bir araya geldi. HAK-İŞ bu toplantıda birçok konuya değindi.

'HAK-İŞ dünyanın her yerinde'
banner3

Kuruluşunun 43. Yılını kutlamak için  HAK-İŞ Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Ankara’da toplandı. Çeşitli konularda açıklama yapan ve karar alan Başkanlar Kurulu; “HAK-İŞ, sıkıntı çeken emekçilerin sığınma adresi olmuştur. Bu yüzden dünyanın her yerindeyiz.  Çünkü biz HAK-İŞ olarak coğrafyaya ve sınırlara bakmadan, nerede bir mağdur ve mazlum varsa onun yanında yer almayı ilke edindik.” dedi.

Aldıkları kararlar şu şekildedir:

Ekonomik Sorunların Çözülerek Ekonomik İstikrarın Tekrar Sağlanması Aciliyet Arzetmektedir. 

Ülkemizde son aylarda içinde bulunduğumuz bir ekonomik süreç ve ona bağlı sorunların olduğu bir durum söz konusudur. 

Kısa sürede, ekonomik sorunların artması değil, yeniden istikrar sürecine dönme trendini memnuniyetle karşılıyoruz.

HAK-İŞ Genişletilmiş Başkanlar Kurulu, Konfederasyonumuzun, ekonomik gelişmeleri yakından takip edip hızlı tepki koymasını memnuniyetle karşılamaktadır. 

HAK-İŞ Genişletilmiş Başkanlar Kurulu, HAK-İŞ'in ekonomik gelişmeleri, problemleri, Ekonomik Sorunlar ve Çözüm Önerileri panelini düzenleyip konuyu ilgili ve yetkin taraflarla birlikte tartışmasını son derece yerinde ve faydalı bulmaktadır. Bu yaklaşım, HAK-İŞ'in her zaman yapıcı ve çözüm üreten sadece tenkit değil teklif üreten yaklaşıma denk düştüğünü göstermektedir. 

HAK-İŞ Genişletilmiş Başkanlar Kurulu olarak, bakanlıklarımızın enflasyonla mücadele kampanyası başlatmış olmasını önemli buluyoruz. Ancak sendikaların burada bulunmamasını bir eksiklik olarak görüyoruz. 

HAK-İŞ Genişletilmiş Başkanlar Kurulu,  istihdam seferberliğine bu dönem daha büyük ihtiyaç olduğunu vurgular.

HAK-İŞ Genişletilmiş Başkanlar Kurulu, Ekonomik ve Sosyal Konseyin toplanması talebi ve çağrımızı yenileyerek Türkiye’nin bu platformdan faydalanmayı daha fazla geciktirmemesini talep eder.

Kadroya Geçen Taşeron İşçiler, Süresi Uzatılan Geçici ve Mevsimlik İşçiler ile Çalışma Hayatının Diğer Sorunlarının Çözümü İçin Etkin Mücadeleye Devam Edeceğiz: 

HAK-İŞ Genişletilmiş Bakanlar olarak, taşeron işçilerinin kadroya geçirilmesinin başarılmasının sendikal mücadelemizin bir nişanı olarak, bu büyük başarının onurunu yaşıyoruz. Aynı şekilde geçici ve mevsimlik işçilerin çalışma sürelerinin uzatılmasının memnuniyetini yaşıyoruz. 

HAK-İŞ Genişletilmiş Başkanlar Kurulu, Taşeron işçilerimizin kadroya geçirilmesinden ve geçici ve mevsimlik işçilerin sürelerinin uzatılmasından dolayı Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize içten teşekkürlerimizi yenilemek istiyoruz.

Biz HAK-İŞ olarak süreçlere, ilerlemeye, gelişmeye olan inancımızı yenilemek istiyoruz. 

HAK-İŞ Genişletilmiş Başkanlar Kurulu olarak, bu bağlamda kadro sürecinde ciddi sorunlar yaşandığını ve bu sorunların zamana bırakılmayacağını vurgularız. 

HAK-İŞ Genişletilmiş Başkanlar Kurulu, yeni kadroya geçirilen işçilerimiz için özetle şu hususların altını çizer:

•           Sendikalı oldukları halde onlar için toplu iş sözleşmesi yapılmaması,

•           Aidat alma imkanının olmaması, alınmaması sendikalarımızın bu üyelerimize hizmet veremez hale gelmesi. 

•           Kapsam dışı kalan taşeron işçilerin tamamı için Bakanlık ile ortak çalışma yapılarak kadro imkanı verilmesi. 

•           Bu işçilerin işyerlerinde karşılaştığı farklı boyuttaki uyum sıkıntıları sendikalarla ortak çalışmalar yapılarak çözümlenmelidir. 

İşsizlik İle Mücadelede Etkin Politikalara İhtiyaç Bulunmaktadır. 

HAK-İŞ Genişletilmiş Başkanlar Kurulu olarak, sendikasızlaştırmaya, güvencesizleştirmeye, kayıt dışı ve düşük ücretlerle çalıştırmaya her zaman itiraz ettik ve itiraz etmeye devam ediyoruz. İşsizlik sorununa çözüm bulmak amacıyla yeni sistem ya da model geliştirilmesini istiyoruz. İstihdam seferberliği gibi politika ve uygulamaları önemli bulduğumuzu ve desteklediğimizi belirtmek istiyoruz.

İş Güvenliği Önlemleri ve Denetimleri Arttırılmalıdır: 

HAK-İŞ Genişletilmiş Başkanlar Kurulu, iş sağlığı ve güvenliği konusunun son derece önemli ve hassas bir konu olduğunun altını çizer. Çalışanlarımız, iş kazaları yüzünden, denetimsiz işyerlerinde hayatlarının baharında can veriyorlar. Bu bazen madenler oluyor, bazen konut-işyeri oluyor, bazen de havaalanı inşaatı oluyor, bazen patlamalar oluyor. Bu konuda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen bütün proje, çalışma ve tasarıları destekliyor, içerisinde aktif olarak rol almak istiyoruz. Çünkü artık iş kazalarında insanların öldüğünü görmek istemiyoruz.

İSG konusunda her zaman sorumluluk alıyor, katıldığımız her platformda kayıt dışı işçi çalıştırmanın ve iş kazalarının ülkemiz ve insanlarımız için ne denli tehlikelere yol açtığını belirtiyoruz.

HAK-İŞ Genişletilmiş Başkanlar Kurulu olarak, başta Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız olmak üzere ilgili bakanlıkların acilen İSG konusunun üzerine gitmelerini önemle talep ediyoruz. 

Artık bu kazaları ve kazaların sonucunda oluşan ölümleri ve yaralanmaları önleyecek daha etkin tedbirler alınmasını istiyoruz. Bu konuda milli seferberlik ilan edilmeli, başta sendikal örgütlenmenin önünün açılması olmak üzere kayıt dışı ile etkin olarak mücadele edilmelidir. Denetimler yerinde, kapsamlı, objektif ve önleyici tedbirleri hayata geçirmeye dönük olarak yapılmalıdır.

15 Temmuz’u Unutmayacağız, Unutturmayacağız, Terörü Kınıyoruz.

HAK-İŞ Başkanlar Kurulu olarak, 15 Temmuz Türkiye’yi işgal ve darbe girişimine kararlı duruşumuzu kararlılıkla sürdürüyoruz. Türkiye tarihinin en uzun ve en karanlık gecesini yaşamamızın üzerinden tam 2 yıl geçti ama izleri hala dün gibi taze, dün gibi dipdiri bir şekilde hafızalarımızda duruyor.

HAK-İŞ Başkanlar Kurulu olarak, 15 Temmuz şehit aileleri ve gazilerimizi yalnız bırakmamak, hainlerin silahlarına, uçaklarına bombalarına, tanklarına, tüfeklerine direnen milletimizle dayanışma içerisinde olmak ve sorumluluk almak için ‘Çatı Davası’ ve ‘Akıncı Üssü’ davalarında nöbetlerimize devam ediyoruz.  

HAK-İŞ olarak, 15 Temmuz davalarını daha yakından takip etmek amacıyla oluşturulan Ankara Platformu kapsamında Sincan Cezaevi Kampüsü önünde kararlılıkla Adalet Nöbetleri tutmaya devam ediyoruz.

HAK-İŞ Genişletilmiş Başkanlar Kurulu olarak, ülkemiz üzerine oynanan siyasi oyunlara, kaos oluşturma çabalarına, demokrasi dışı yöntemlere ve bütün darbe girişimlerine karşı olduğumuzu bir kez daha yineliyoruz. Herkesin barış ve istikrar içerisinde, huzur ve güven ortamında, birlik ve dayanışma içerisinde yaşadığı bir Türkiye istiyoruz. Terörün bir an önce son bulmasını istiyoruz. Türkiye'nin devleti, milleti ve kurumlarıyla bir bütün halinde terörle mücadele konusunda daha aktif ve etkin çalışmaları hayata geçireceğine inanıyoruz.

HAK-İŞ VII. Uluslararası Kısa Film Yarışması: 

HAK-İŞ Konfederasyonu Genişletilmiş Başkanlar Kurulu, Türkiye’nin en büyük işçi konfederasyonlarından biri olan HAK-İŞ’in, klasik sendikacılık anlayışı yerine hayata ve insana dair her alanda faaliyet göstermekte ve Türkiye’nin gelişme yönündeki toplumsal dönüşüm sürecine katkısını sürdürmekte olduğunu vurgular.

HAK-İŞ olarak Kültür ve Turizm Bakanlığımızın katkılarıyla bu yıl 7.’sini gerçekleştirdiğimiz Uluslararası Kısa Film Yarışmamıza başvurular 15 Ekim 2018 tarihinde sona ermiş ve 4 bin 104 film ile yine rekor düzeyde bir başvuru gerçekleştirilmiştir. Kısa film yarışmamız Türkiye ve dünya genelinde bir marka olmuş, her yıl yoğun bir ilgiyle karşılanıyor olması memnuniyet vericidir. Yarışmamıza katılımın bu denli yoğun olması sinema dünyasında emeğe olan duyarlılık, ilgi ve saygının her geçen gün daha da artacağı konusunda umut vermektedir. 

Kudüs ve Filistin’e Destek İçin çalışmalarımızı daha kurumsal olarak artırarak sürdürüyoruz. 

Başkanlığını Konfederasyonumuz Genel Başkanı Mahmut Arslan’ın yaptığı, “Uluslararası Kudüs ve Filistin’e Destek Sendikalar Birliği” tarafından, yapılan çalışmaları artırarak sürdürüyoruz. 

HAK-İŞ Genişletilmiş Başkanlar Kurulu, HAK-İŞ olarak Kudüs ve Filistin'e Destek Sendikal Komitesinin kurulması, HAK-İŞ'in Kudüs'e olan destek ve mücadelesinin kararlı, sistematik, somut ve kavramsal olarak görmesidir. 

Türkiye, Mültecilere Misafirliğindeki Yeni İleri Bir Aşama Geçmelidir. 

HAK-İŞ Genişletilmiş Başkanlar Kurulu, Türkiye'nin başta Suriyeliler olmak üzere birçok ülkeden mazlum ve mağdurlara gönülden ev sahipliğine teşekkür eder. 

Genişletilmiş Başkanlar Kurulu, mültecilere bu güzel ev sahipliğinin bir ileri aşamaya geçmesi için etkin, yaygın ve somut politikaların geliştirilerek yeni önlemlerin geliştirilmesini bekliyoruz. 

Türkiye'nin AB İlişkilerindeki Yeni Olumlu Atmosferi Önemsiyoruz. 

HAK-İŞ Genişletilmiş Başkanlar Kurulu, Türkiye'nin AB ile yeni ve olumlu ilişkiler geliştirme atmosferini memnuniyetle karşılar. 

Genişletilmiş Başkanlar Kurulu, bu süreçte Türkiye'nin sosyal politikaları da güçlendirerek sendikal hareketi daha etkin kullanacak şekilde hareket etmesini talep ediyoruz. 

HAK-İŞ ve Dünya Sendikal Hareket İşbirliği 

HAK-İŞ Genişletilmiş Başkanlar Kurulu olarak, HAK-İŞ Konfederasyonumuzun dünya sendikaları ve sivil toplum örgütleri arasında önemli bir yer edinmiş olması bizim için büyük bir onur ve gurur kaynağı olduğunu vurgulamak istiyoruz. Üyesi olduğumuz ITUC ve ETUC'un yanı sıra ILO, G20/L20 gibi birçok ülke konfederasyonu HAK-İŞ saygın ve aktif bir süreç ortaya koyarak yakın işbirliğinin onurunu yaşıyoruz. HAK-İŞ Genişletilmiş Başkanlar Kurulu, Aralık 2018 tarihinde yapılacak olan ITUC Dünya Genel Kurulu'na başarılar diler. 

Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2018, 11:33
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER