banner28

Çalışan Gazeteciler Günü Mesajları

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebeti ile bir mesajlar yayınlandı. İşte o isimlerden mesajlar;

Çalışan Gazeteciler Günü Mesajları
banner3

Cevdet Mete’den Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

 

Yerelde, ulusalda gazeteciler halkın haber alma ihtiyacını karşılamaları açısından çok önemli bir görevi yerine getirmektedirler.

Toplumun haber alma ihtiyacını yerel ve ulusal platformda zor şartlarda fedakarca karşılayan tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyorum.  Basın demokrasinin olmazsa olmaz ayaklarından birini oluşturmaktadır. Gazetecilik, fedakarlık ve sorumluluk isteyen zor şartlarda yapılan önemli bir meslektir. Kamu yararına hizmet yapmakta olan gazeteci arkadaşlarımız, ülkemizin olduğu gibi ilimizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesine ve kalkınmasına önemli katkılar sağlamaktadır. Demokrasinin güçlenmesi, yerleşmesinde basın kuruluşlarının önemli katkıları vardır. Gazetecilerin, halkımızı gelişen olaylar hakkında bilgilendirmek için ortaya koydukları emek kutsaldır.

Zor şartlar altında, meslek etiğinden taviz vermeden, çalışmalarını sürdüren tüm basın çalışanlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum.

                            

Zafer Kazan’da Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

Sakarya Barosu Başkanı Av. Zafer Kazan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Mesajında basın üzerinde uygulanan sindirme politikasının tarihimizden bu güne kadar süregelen bir hastalık olduğunu belirten Başkan Kazan :” Gerçekleri yazmakta kararlı olan yazarlar, gazeteler, gazeteciler ise zorbalığa ve baskıya direnmiş yaşamları pahasına da olsa kalemlerini savunmuşlardır.” dedi.

CEZAEVİ ESARETİNİ BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ ÇIĞLIĞINA DÖNÜŞTÜRENLER…

Mesajında tutuklu gazetecilere de yer veren Başkan Kazan : “Cezaevi esaretini basın özgürlüğü için bir çığlığa dönüştüren Can Dündar gibi tüm gazetecilerin ve basın camiasının, özgür bir hukuk ülkesinde değer bulmasını, 2016 yılında basın ve basın özgürlükleri üzerindeki tüm baskıların, tehditlerin son ermesini diliyorum” temennisinde bulundu.

Sakarya Barosu Başkanı Av. Zafer Kazan’ın yayımladığı mesaj metninin tamamı şöyle:

GERÇEKLERDEN RAHATSIZ OLANLAR İÇİN GAZETECİLER TEHDİT …

Gazetecilik mesleğinin ortaya çıkışından bu yana memleketimizin sokakları öldürülen nice gazetecinin tabut içinde taşınmasına şahit olmuştur. Zira gerçeklerden rahatsız olanlar için gazeteciler her zaman bir tehdit olmuştur.

ZORBALIĞA VE BASKIYA RAĞMEN

Yazarları yazarkasa, gerçekleri yazan gazetecileri ise bir tehdit olarak görme hastalığı, yalnız günümüze özgü olmayıp tarih boyunca süregelen bir hastalıktır. Gerçekleri yazmakta kararlı olan yazarlar, gazeteler, gazeteciler ise zorbalığa ve baskıya direnmiş yaşamları pahasına da olsa kalemlerini savunmuşlardır.

DÜŞEN İLK GAZETECİ “HASAN FEHMİ”…

Yıllar önce, bu onurlu görevde ilk yere düşen Serbesti Gazetesi’nin başyazarı Hasan Fehmi olmuştur… 1908’de yayına başlayan gazetenin ilk sayısında Hasan Fehmi amaçlarını şöyle açıklamıştır:

“Serbesti, milletimizin din ve unsur farkı gözetmeksizin bütün zulüm görmüş vatandaşların savunucusu ve fikirlerinin tercümanı olacaktır.”

BASKILARIN SON BULMASINI DİLİYORUM

Satın alıp susturma gibi ahlaksız tekliflere metelik vermeyen Hasan Fehmi gibi, Uğur Mumcu gibi her türlü tehdide meydan okuyan, cezaevi esaretini basın özgürlüğü için bir çığlığa dönüştüren Can Dündar gibi tüm gazetecilerin ve basın camiasının özgür bir hukuk ülkesinde değer bulmasını, 2016 yılında basın ve basın özgürlükleri üzerindeki tüm baskıların, tehditlerin sona ermesini diliyorum…

Mevlüt Kuntoğlu’ndan Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

“Güçlü ve demokratik bir toplum yapısı için gazetecilerin rahatça görevlerini yerine getirmeleri, çalışmalarını sürdürmeleri anayasal bir hak olmasının yanısıra gazetecilik faaliyeti sırasında tarafsız, objektif ve sadece gerçeğin peşinde olmaları da demokratik bir görev ve sorumluluktur.

 

Kitle iletişim araçlarından birisi olan gazetecilik; kamuoyunu aydınlatma, haberdar etme ve bilgilendirme amacını taşır. Bu alan, toplumda meydana gelen ekonomik, siyasal, kültürel, sportif, adli olaylarla ilgili her türlü haberin yayınlanması etkinliğini içerir. O sebeptendir ki dördüncü kuvvet olarak bilinen basının gücü tartışılmaz. Tabi ki doğru ve zamanında bilgi almak da vatandaşın en doğal hakkıdır. 

 

Demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biri olan “basın” ya da yaygın kullanımıyla söyleyecek olursak “medya”, bütün bir toplumun gören gözü, işiten kulağı, hisseden yüreği ve mümeyyiz aklı durumundadır.

 

Açık bir toplumun oluşumuna önemli katkılar sunan basın mensupları, aynı zamanda herkesin kendi düşüncesini kolayca ve rahatça ifade etmesine, her fikrin açıkça toplumda yer bulmasına, insan hakları ve daha birçok önemli konuda toplumun bilinçlenmesine vesile olmaktadır.

 

Çağdaş ve açık bir toplumun tüm kuralları ve kurumlarıyla işlerlik kazanmasında basının yeri asla göz ardı edilemez. Çok önemli süreçlerden geçtiğimiz bu günlerde basın mensuplarımıza gerçeklerin düzgün bir şekilde topluma iletilmesi noktasında çok büyük sorumluluklar düşmektedir. Basın mensuplarımızca objektif, tarafsız, cesurca bir tavrın sergilenmesi ideal bir toplumun oluşumuna da büyük katkılar sağlayacaktır.

 

Çağın en dinamik mesleklerinden biri olan gazeteciliğin, insanlara haber ve bilgi akışı sağlamak gibi çok yönlü bir misyonu bulunmaktadır. Basın mensupları her türlü zor şartlarda çalışmayı ilke edinerek ve hiçbir zaman yılmadan, usanmadan görevlerini ifa etmektedirler. Bu güzide mesleği ve basın camiasını toplum olarak her zaman takdir, saygı ve şükran duygularıyla takip etmeye devam etmekteyiz.

 

Bu vesileyle eğitim öğretim faaliyetleri ile ilgili olumlu uygulamaları destekleyen ve kamuoyuna tanıtan, eksikliklere ve olumsuzluklara ise yapıcı eleştirileriyle dikkat çeken ve olumlu katkılarda bulunan basın camiasına Sakarya eğitim çalışanları adına şükranlarımı sunarken; değerli basın mensubu arkadaşlarımın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü tebrik ediyor, değerli gazetecilerimize ve ailelerine sağlık ve başarılar diliyorum.”

                                                                                                              

Sezai Matur’dan Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

 

Matur’un mesajı şöyle;  1961 yılında gazeteciler lehine yapılan yasal düzenlemeler nedeniyle Basın Bayramı olarak kutlanmaya başlanan 10 Ocak, 1971 yılında bu hakların bir çoğunun  geri alınması nedeniyle bayram olmaktan çıkmış ve Çalışan Gazeteciler Günü olarak anılmaya başlanmıştır.

Bugün geldiğimiz noktada basın dünyasına şöyle bir baktığımızda meslekte çalışanların ekonomik ve sosyal durumlarının hiç de iyi bir yerde olmadığını görüyoruz. İş güvencesi olmadan, üzerlerindeki baskıların gölgesinde mesleklerini icra etmeye çalışan gazeteciler için 10 Ocak artık bir mücadele günüdür.

Nurten Canbasoğlu’ndan Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

Değerli basın emekçisi kardeşlerim,

Hızla gelişen teknolojide, en etkin iletişimi sağlayan siz gazetecilerin görevinin kutsal olduğunu düşünüyorum

Gece gündüz demeden, kendi özel hayatını bir kenara bırakarak, toplumun en temel ihtiyacı olan haber alma hakkı için çalışan basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyorum.

 

Süleyman Dişli’den Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli, “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü”nü kutlayarak, “Kamuoyu oluşturup şehirlerine büyük hizmetler kazandıran Gazetecilerimizi tebrik ediyorum”dedi.

Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli, başta Adapazarı ve ilçelerinde olmak üzere sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmeleri gündeme taşıyarak basın sektöründe hizmet veren basın çalışanlarının ve tüm gazetecilerin 10 Ocak Gazeteciler Gününü kutladı.

Başkan Dişli, “Kamuoyunun aydınlatılması ve bilgilendirilmesi doğrultusunda, her şartta görevleri peşinde koşan, gazetecilik mesleğinin zor şartlarına rağmen mesai kavramı gözetmeksizin şehirlerine hizmet etme mücadelesi veren basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyor, tüm basın mensuplarına görevlerinde başarı diliyorum. Yaşadığı şehrin gözü, kulağı ve sesi olan gazetecilerimizin aldığı sorumluluk ve bu sorumlulukla şehirlerine kazandırdıkları hizmetler göz ardı edilemez. Meslek ahlakı, bilinci ve gayreti içinde çalışan tüm gazetecilerimizi bu anlamda tebrik ediyorum” dedi.

 

Ahmet Soğuk’tan Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

‘’Gazetecilik, toplumun doğru bilgilendirilme hakkı anlamında, bir meslek olmanın yanında çok önemli bir kamusal görevin de yerine getirilmesidir. Demokrasinin önemli unsurlarından, toplumun vazgeçilmez kurumlarından olan basın, üstlendiği görevle toplumu aydınlatma ve bilgilendirme adına çok yararlı hizmetler gerçekleştirmektedir. Toplumsal değerlere saygılı, kişisel hak ve özgürlükleri esas alarak vatandaşlarımızı doğru ve tarafsız haber alabilme ihtiyacını karşılayan basın kuruluşlarımız, aynı zamanda demokrasimizin güçlenmesine büyük katkılar sağlamaktadır.Tarafsız ve ilkeli gazetecilik anlayışıyla büyük özverilerde bulunarak gece gündüz çalışan, kamuoyunun doğru ve tarafsız bilgilendirilmesinde büyük rol üstlenen değerli basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum.’’ Dedi.

 

Aydın Yılmazer’den Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

Toplumu bilgilendirme yolunda daima yapıcı, bilgilendirmede objektif, ülkemiz adına ortak bir sorumluluk bilinciyle hareket eden, özel hayata saygılı, tarafsızlık ilkesinden hiç taviz vermeden habercilik uğraşını sürdüren, ülkemizin daha iyi konumlara yükselmesini sağlamak için çalışan tüm gazetecilerin10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlar, gazetecilik uğraşında nice başarılara ulaşmalarını temenni ederim.

 

Zeki Aydıntepe’den Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

“BAYRAM DEĞİL, DAYANIŞMA GÜNÜ”

Sakarya Gazeteciler Birliği (SGB) Başkanı Zeki Aydıntepe, “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Bayramı” nedeniyle yaptığı açıklamasında, bugünün bayram değil, bir dayanışma günü olduğunu ifade etti.

Aydıntepe, açıklamasında şunlara yer verdi;  “basın çalışanlarının haklarını düzenleyen 212 sayılı yasa”nın 10 Ocak 1961 tarihinde kabul edilmesi ile 10 Ocak Günü bayram ilan edildi.

Ancak, bugün için gelinen noktada 10 Ocak 1961’de elde edilen haklar, günün koşulları yönüyle istenilen doğrultuda sonuç vermiş değil. Bu nedenle meslektaşlarımız açısından bir bayramdan gönül rahatlığıyla söz edemeyiz. 10 Ocak bizim için bayram günü değil, dayanışma günüdür. Özgür basın, demokrasinin yaşamasını ve gelişmesini sağlayan kurumların başında geldiğine göre, herkesin özgür basın için mücadele vermesi gerekir.

Türkiye genelinde en üst çatı basın meslek örgütü olan Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu’nun Sakarya’daki temsilcisi olarak, başta basın özgürlüğü olmak üzere sektörümüzde yaşanan sorunların çözümü için birlikte mücadele ediyoruz. Hep birlikte daha güzel günlere ulaşmak dileğiyle, dayanışma günümüz kutlu olsun.”

Mustafa Ak’tan Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü dolayısıyla yayımladığı mesajla Gazeteciler gününü kutlayan ilçe Başkanı Mustafa Ak mesajında şunları söyledi "10 Ocak 1961 Yılında yürürlüğe giren kanunla kutlanmaya başlanan, kamuoyunu bilgilendirmek gibi önemli bir görevi icra eden, ülkemizin gelişmesine, düşünceleriyle, eleştirileriyle, haberleriyle katkı sağlayan basın mensuplarının başta ilimiz olmak üzere; yerel, ulusal ve uluslararası çalışan tüm gazetecilerin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlar, meşakkatli görevlerinde başarılar dilerim" dedi.

Sinan Likos’tan Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

 

AK Parti Adapazarı İlçe Gençlik Kolları Başkanı Sinan Likos 10 Ocak çalışan gazeteciler gününü mesaj yayımlayarak kutladı.

AK Parti Adapazarı İlçe Gençlik Kolları Başkanı Sinan Likos, gazetecilerin toplumun aydınlatılmasında ve bilgilendirilmesinde, demokrasinin güçlü ve sağlam temeller üzerine oturtulmasında büyük rol oynadığı bildirdi.

 

Likos, demokratik ve şeffaf bir toplumu mümkün kılan en önemli unsurlardan birinin, özgür ve tarafsız basının varlığı olduğunu belirterek, basının her dönemde kamuoyunun bilgilendirilmesi görevini başarıyla yürüttüğünü aktardı.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Sinan Likos ; ”Öncelikle ilçemiz Adapazarı’nda olmak üzere ilimizde yerel ve ulusal olarak gazetecilik görevini yapan tüm gazeteci arkadaşlarımızın gününü kutlar, sağlık, mutluluk ve başarı dolu çalışma hayatı diliyorum” dedi.

Mahmut Kösemusul'dan Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kösemusul, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesi ile basın mensuplarına mektup gönderdi.

Başkan Kösemusul iyi dilek ve temennilerde bulunduğu mesajında şunları dile getirdi:

“Bir toplumda kalkınma ve gelişmenin sağlıklı işlemesi için özgür, tarafsız, ilkeli, basın ahlakı ve kurallarına uyan medya, çok önemli bir yere sahiptir. Hayati misyonlarla çalışan medyaya karar vericilerin ve halkın ihtiyacı her geçen gün daha da artmaktadır.

Zaman ilerliyor, iletişim ve etkileşime olan ihtiyaç zamanın da ötesine geçiyor. Bizler gün saatlerimizin birçoğunu iletişime, yazılı ve görsel medyaya ve pek tabii sosyal medyaya ayırıyoruz. Çağa ayak uydurmak, doğru bilgiye anında ulaşmak ve bilinçlenmek noktasında medya mensuplarımızın, yani sizin gösterdiğiniz çaba, her türlü takdirin üzerindedir.

Sakarya’mız hızla büyüyor ve gelişimini sürdürüyor. Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası olarak paydaşlarımızın desteğiyle şehrimizi Türkiye’nin parlayan yıldızı yapmak hedefiyle çalışıyoruz. Milli üretimlere ev sahipliği yapan ve yapacak olan, ekonomisini her geçen gün daha da geliştiren, 2023’te ihracatta ilk 5 il arasında yer alacak olan bir Sakarya’ya sizin katkınızın ne kadar önemli olduğunu, yaptığınız kıymetli çalışmaların bizlere nasıl şevk verdiğini bir kez daha yazıya dökmek şahsım ve kurumum için ayrı bir gurur vesilesidir.

Sakarya’mızın sanayisi, ticareti, tarımı, turizmi ve dünyaya örnek kardeşlik kültüründeki önemli zenginlikleri bizlerin sorumluluğunu daha da artırmaktadır. Rahmetin ve bereketin, başarının ve eşsizliğin temeli istişareden, birlik ve beraberlikten geçmektedir. İstişareye ve birliğe verilen her katkı, hepimizin çok sevdiği cennet Sakarya’mızın geleceğini hedeflerimiz doğrultusunda şekillendirecektir. Bu anlayışla çalışmalar yaptığınıza, verdiğiz fedakârlık ve üstün gayretinize memnuniyetle şahit oluyor; tebrik ve teşekkürlerimi sunmak istiyorum.

Sakarya’mız için yaptığınız her çalışmaya gereken desteği vermek bizlerin görevidir. Sizlerin haber alma ve oluşturduğuz haberleri, basın ilkelerine bağlı kalarak kamuoyu ile paylaşma çabalarınıza her zaman destek vermeyi sürdüreceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle cümlelerimi tamamlarken; Sakarya’mızın sorunlarını kamuoyuna aktararak, önerilerinizle çözümü hızlandıran, toplum mekanizmasının sağlığını kuvvetlendiren siz değerli basın mensubu kardeşimin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, ebediyete intikal eden basın çalışanlarını rahmetle anıyorum. 2016 yılında size ve kurumunuza üstün başarı; şahsınıza ve ailenize sağlık ve esenlikler diliyor; saygı ve sevgilerimi sunuyorum”.

Murat Kesik'ten Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

“Basının ışığı önümüzü aydınlatıyor”‎

Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Şube Başkanı Murat Kesik, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününün, tüm çalışan gazetecilere ve basın mensuplarına hayırlı olmasını dileyerek, “Basın, yasama, yürütme ve yargının ardından dördüncü güç olarak, ülkemizin demokratik gelişiminin teminatı olarak çalışmalıdır. Basın, toplumun önünde yürüyen, gerçekleri gösteren, yorumlayan, yaşanan tüm eksiklikleri ve aksaklıkları bizlere aktararak gözümüz kulağımız olan bir mekanizmadır” dedi.

Basın çalışmalarının önemine değinen Murat Kesik, “Sosyal, kültürel, siyasal tüm gelişmeleri basının bizlere aktardığı, yansıttığı gibi görüyor, anlıyor ve kavrayabiliyoruz. Basının sorumlu yayıncılık anlayışıyla ortaya koyduğu rota, aynı zamanda toplumun gelişmesi, hakkın ve hakkaniyetin ortaya çıkması anlamında da çok önemli bir ufku temsil etmektedir” ifadelerine yer verdi.

Bu çerçevede basın mensuplarının önemli bir sorumluluk ve misyon üstlendiklerini belirten Kesik, basın mensuplarının Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı.

Murat Mengen'den Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

Tarafsız, özgür, ilkeli ve basın ahlak kurallarına uyan bir basın, demokrasinin vazgeçilmez kurumlarından biridir. Özgür ve tarafsız bir basın, demokrasiyi güçlendirirken, sağlıklı bir kamuoyunun oluşmasına, halkın gerçekleri öğrenmesine, temel hak ve özgürlüklerin gelişmesine de değerli katkılar yapar.

Basın mensuplarının sorumluluklarını yerine getirebilmelerinin en önemli şartı, basın özgürlüğünün sağlanması ve korunmasıdır. Basın, görevini sürdürürken, evrensel meslek ilkelerini hayata geçirmeli, kamu yararını, özel hayata saygıyı, hukukun temel ilkelerini üstün tutan bir anlayışta olmalıdır. Bu yaklaşımın, basına güveni sürekli kılacağı gibi, basının itibarını da daha yukarılara taşıyacağı muhakkaktır.

Basın çalışanları, çok önemli ve güç bir görevi, karşılaştıkları onca zorluğa rağmen fedakârlıkla sürdürmektedir. Mesleğin yıpratıcı ve çetin şartlarına rağmen dünyanın farklı bölgelerinde, çatışmalarda, savaşlarda, can güvenliklerini de tehlikeye atarak haber peşinde koşan gazeteciler gerçekten saygıyı ve takdiri fazlasıyla hak eden bir anlayışla görevlerini yerine getirmektedir.

Çalışan gazetecilerin haklarının korunması, daha iyi imkânlara kavuşturulmaları, güzel şartlarda hayatlarını, mesleklerini en iyi şekilde yapmalarını sağlayacaktır. Kamuoyunu bilgilendirme, haber verme ve halk adına denetim yapma gibi son derece önemli görevler yürüten basın çalışanlarına, demokrasinin tüm kurumlarıyla yerleşmesi açısından da önemli görevler düşmektedir. Bu önemli görevi yerine getirmek için her şartta görevleri peşinde koşan gazetecilerimizin düzenli bir mesaisi olmadan, halkı bilgilendirmek için verdiği mücadele takdire şayandır. Ancak sendikal örgütlenme oranının düşük olduğu, iş güvencesinin olmadığı ve alın terinin karşılığının alınamadığı sektörde öncelikli konu sendikal örgütlenme olmalıdır.

Eğitim-Bir-Sen olarak, bugünün, sendikal örgütlenmenin önünün açıldığı, sosyal ve ekonomik hakların teslim edildiği bir gün olmasını temenni ediyoruz.

Basın meslek ilkelerine bağlı hareket ederek, mesleki ve toplumsal hassasiyet içinde çalışmalarını sürdüren gazetecilerin gününü kutluyor, basın mensuplarının tekrar ‘bayram’ yapmasını sağlayacak düzenlemelerin yapılmasını temenni ediyor, görevlerini yaparken hayatını kaybeden basın çalışanlarına Allah’tan rahmet diliyoruz. 

Ali Akıllı'dan Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

Ali Akıllı mesajında, gazeteciliğin en fazla yıpranmaya maruz kalınan, uluslararası bir çok korumaya sahip olunmasına rağmen en fazla saldırının yapıldığı mesleklerden olduğunu belirtti.

Basın çalışanlarının toplumun vicdanının sesi olduğunu anlatan Akıllı, şunları kaydetti:

"Bu önemli görevi ifa ederken yalandan uzak, toplumun değerleriyle çatışmayan, insani ilkeleri önemseyen bir gazetecilik en önemli beklentimizi oluşturmaktadır. Bir haber kaynağı olarak güvenilir, objektif, hak ve adaletin yerine getirilmesinde 'sorumlu gazetecilik' anlayışıyla son derece titiz çalışan gazetecilere ve basına gereken bütün katkıları sağlamak da bizim toplum olarak görevimiz olmalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle; yaptığı tüm çalışmalarda milli ve manevi değerleri önceleyen, ülkesinin maddi ve manevi kalkınmasına katkı sağlamaya çalışan MEB-DER olarak görev yapan bütün basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlar, sağlık, mutluluk ve başarılar dilerim."

Fatma Varol'dan Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

  Doğru, tarafsız ve ilkeli haber anlayışıyla çalışan gazetecilerin, önemli bir kamu görevini ifa ettiklerine dikkat çeken Başkan Varol,

  ''Büyük fedakârlıklarla zor şartlar altında çalışarak, kamuoyunu doğru bir şekilde aydınlatmak için, günün her saatinde haber peşinde koşan basın mensuplarımız, haber alma özgürlüğümüzün değerli temsilcileridir.          
     Ayrıca toplumsal hayatımızda önemli bir yere sahip olan ve faaliyetlerimizde bizi hiç bir zaman yalnız bırakmayarak, adeta en yakın çalışma arkadaşlarımızdan biri olan gazeteciler, düşünce ve ifade hürriyetimizin en etkili unsurlarından biridir.
   
     Bunun yanında yazılı ve görsel olarak, toplumların bilinçlenmesi için, farklı haberlerle, şeffaf ve doğru haber verme ilkeleri doğrultusunda, insanları bilgilendirme, aydınlatma ve kamuoyu oluşturma görevini de yerine getirmektedir.

   Bu duygu ve düşüncelerle, bu vesileyle, Basın Ahlak Esaslarıyla, çalışmalarını büyük bir özveriyle takdire şayan olarak devam ettiren, tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak 1961'de yasalaşmis olan, Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik eder, aileleriyle birlikte sağlık, mutluluk, huzur ve başarı dolu günler temenni ederim’’ dedi.

Ali Kemal Sofu'dan Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

"Medya demokrasilerin vazgeçilmezi  ve köklü gelenekleri olan devletlerin en önemli yapılarından biridir. Medyası güçlü olan devletler her zaman dünya üzerinde söz sahibi olmayı başarabilmişlerdir.   Bu bağlamda aktif olarak görevi başında yorucu ve zor bir mücadele vermekte olan tüm gazeteci kardeşlerimizin  vicdanlı bir şekilde doğru haberin takipçisi olması ve tüm medya çalışanlarımızın doğruluğu ve güveni tüm meslek yaşamları boyunca vazgeçilmez bir ilke olarak benimsemeleri gerekmektedir. İnsan hak ve hürriyetlerinden en önemli maddelerinden olan haberleşme hürriyetinin içerisinde yer alan haber almamızın en büyük sağlayıcıları olan medya mensuplarımıza görevlerinde başarılar diliyor ve tüm çalışan gazetecilerin gününü kutluyorum.  " sözleri ile açıklamalarını noktaladı.

Yusuf Alemdar'dan Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

Alemdar mesajında; “Gazeteciler omuzlarına yüklenen sorumluluğun bilincinde olarak, objektif duruşları ile toplumun sağlıklı bilgiye erişimine aracılık eder. Bunu sağlarken çoğu şeyden fedakarlık etmek zorunda kalsalar da canla başla görevlerini yürütmenin gayreti içerisindedir. Dürüst, ilkeli ve bağımsız haber anlayışıyla zor şartlara rağmen görevlerini yerine getirmeye çalışan ve bunu meslek ahlakından ödün vermeden yapan tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü Kutluyorum” ifadelerine yer verdi.

 

 

 

Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2016, 17:18
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER