• Reklam
 • Reklam
AHLAK KODLARIMIZLA OYNANIYOR!
Osman Karataş

Osman Karataş

AHLAK KODLARIMIZLA OYNANIYOR!

04 Eylül 2017 - 18:14

İyi, genel olarak insanın insan olma değerlerine ve yaşadığı topluma yararlı ve değerli olandır. İnsanın yapması gereken davranışlar "iyi" olarak tanımlanır ve kötünün karşıtıdır.
Kötü ise yapılması istenmeyen, değersiz ve faydasız olan, iyinin karşıtı olarak tanımlanabilir. İnsanın yapmaması gereken davranışlar "kötü"dür.
Özgürlük, kişinin iradesini kullanarak seçim yapabilme durumudur. İnsanın irade ile iyi ve kötü davranışlardan birisini seçme gücü "özgürlük “tür.
Erdem, ahlaki bakımdan sürekli olarak iyi ve değerli olan davranışlardır. Ahlak felsefesinin yücelttiği, övdüğü, arzuladığı ve ön plana çıkarttığı değerlerdir. Örnek olarak alçak gönüllülük, yiğitlik, bilgelik, adalet, cesaret vb.
"Sorumluluk" ise, insanın kendi eylemlerinin ya da yetki alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesidir.
Sorumluluk ödev ve görev kavramlarıyla ilintilidir. Sorumluluk irade(istenç) özgürlüğünü gerektirir. Ancak bir insanın sorumluluk üstlenebilmesi için bazı niteliklere sahip olması gerekir. Bu nitelikler sağlıklı akıl sahibi olmak, eylemlerinde özgür olmak ve iyi-kötünün bilgisine sahip olmaktır.
Vicdan, insana neyin iyi neyin kötü olduğunu söyleyen ayırt edici güçtür. İnsanı iyi davranmaya yönelten iç ses, bir çeşit iç mahkemedir.
Ülkemiz uzun zamandır değişik şekillerde algı operasyonlarına maruz kalmaktadır.
Bu safahat  Ak Parti’yi yıpratmakla başlayıp, maneviyatımızla devam eden peşi sıra ahlak ve edep kurallarımızı alt üst eder nitelik taşımaktadır.
Yetmezmiş gibi basın yayın yoluyla bu çirkinliklere bir yenisini daha ekleyip, Türkiye’deki ensest ilişkinin %40 boyutunda olduğunu ifşaa ederek daha başka bir hal almıştır.
Çok merak ettiğimden bu gazete müsveddesinin elinde ne tür bir ölçüm metre vardır ki, dinen ahlaken yasak olan bir sapkınlığı %40 ölçeğinde olduğunu ölçe bilmiştir.
Böylesine bir deli saçmasına kimselerin inanmamasını tavsiye ediyorum.
Bu beyanat subniminal algı operasyonundan başka bir şey değildir. Adamların amaçları ahlaki yozlaşmanın normalmiş gibi kanıksanmasına vesile olmaktan başka bir şey değildir.
Özetle çeşitli alanlarda yıkamadıkları ülkemizi ahlaken ve kültürel düzeyde yıpratmak, kendi kokuşmuşluklarına alet etmekten başka bir amacı olmayan, aşağılık abidesi bir durumdur.
Son zamanlarda basına yansıtılan ahlaksızlığın en beteri, ünlü bir şahsiyetsizin öz yeğeniyle olan ahlaka mugayir davranışlar sergilemesi, bunun normalmiş gibi vatandaşa sunulması, çirkinliğidir.
Böylesine adice ,insanlık dışı bir eylemi ancak domuzların yapabileceğini bildiğimiz halde, bu kahpe davranışı insanların gözüne sokarcasına köpürtmek bizlerin ahlak ve kültürel kotlarımızla oynanma amacından başka bir şeye hizmet etmemektedir.
Gün, olduğundan çok fazla uyanık olma günüdür.
Bu travmadan sorumluluğumuzda olan evlatlarımızı korumak kollamak başlıca görevimizdir.
Manevi çöküşü engelleyecek eylemler içerisinde olmalıyız.
Bu arada bizleri yöneten hükümete, kültür ve turizm bakanlığına, aile ve sosyal politikalar bakanlığına fazlasıyla görev düşmektedir.
Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içerisinde yaratılan tüm maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada ve sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütününe kültür denir.
Mimariden yeme içme adabına, mahalle ortamından TV ekranlarına yansıyan görüntülere, siyasetten borsaya hayat alanımızı inşa eden bütün unsurlar, bir toplumun kültür tasavvurunu oluşturur.
Bu manada kültür, insanın ve toplumun var olduğu her yerde ve düzeyde kendini hissettirir.
Kültürel  yozlaşma, yabancı kültürlerin olumsuz etkisi ve toplumun kendi öz değerlerine yeterince  sahip çıkmaması sonucu meydana gelen bozulmalardır.
Bizi saran, geçmişte yaşayan insanlardan öğrendiğimiz toplumsal miras olan kültürümüzün kaybedilmesi yozlaşmaya neden olur.
Ülke istilaları sadece askeri güçle olmayacağı aşikardır. Asıl sosyal yozlaşmayla ülkeler istila edilip benliklerinden koparılmaktadır.
En önemli tehlikede tamda bu durumdur.
Kültür bakanlığı, maneviyatı artırıcı kollayıcı tedbirler geliştirmelidir. Bilinçli gençlik kampları uygulamasını desteklemelidir.
Muzur neşriyatın, sapkınlık içeren film, dizi film, tiyatro, basın yoluyla magazinmiş gibi gösterilen özendirici haberlerin, bizim orijinimizi bozan bilumum zararlı şeylere mani olmalıdır.
Emin olunuz bu halk bunu istemektedir.
Aile sosyal politikalar bakanlığı ise, bu tip sapkınlıklara müdahil olup taraf olmalıdır. Acilen mağdur ve mağdureleri devletin şefkatli kollarıyla sarmalı, basın ve yayın yoluyla şiddetle tepki koymalıdır.
Zaman aralıklarla halkı bilinçlendirici programlar düzenleyip, ahlak ve kültürümüze, değişmez , İslami kurallarımıza destek olmalıdır.
Uzun yıllardır sapkın filmlere destek veren kültür bakanlığı, toplumun maneviyatını temsil eden filmlere, tiyatrolara ve dizi filmlere  bu gün destek olmayacakta ne zaman olacaktır.
Avrupa’nın kokuşmuş medeniyetinin bizim gençliğimize ve toplumumuza katacağı bir şey yoktur.
Milli ve manevi kotlarından kopartılmış bir gençlik, bizlerin olmasını istediğimiz bir gençlik modeli değildir.
Selam ve Dua İle
Ne zaman insan oluruz
’’Aslımızı unutmadan, gençliğimizi yetiştirdiğimiz zaman’’

YORUMLAR

 • 3 Yorum
 • faruk pomaker
  9 ay önce
  1.Geçit yanındaki yeşil alana verilen küçücük kaspalı alanlı cafe, şimdi ne oldu.Tüm yeşil alana yayıldı mı? B.Şehir görmez mi, görmezden mi gelir? Ya basınımız nerede?
 • abdollah çeğri
  9 ay önce
  Serdivan belediyesi, bin yıldır halkımı8zın BEŞKÖPRÜ dediği TARİHİ BEŞKÖPRÜYE, jUSTİNYANUZ ADINI KULLANARAK BOY BOY AFİŞ BASTIRIYOR, ETKİNLİK YAPIYOR. hANİ C. BAŞKANI tÜRKÇE KULLANIN DEMİŞTİ. bUNLAR HAVADA MI KALDI, GAZ ALMAK İÇİN Mİ* tÜRKÇE NİYE ZORUNUZA GİDİYOR? Gavurcaya bu aşk neden? Bir başkan Sangarius der, diğeri justinyanuz der, bu ne hal! Bu nasıl millilik? Basın olarak bunların üzerine gitmeniz vatan borcu, millet borcu değil mi?
 • veysel sınırcı
  10 ay önce
  saygı değer yazar ebeveyn olarak, ele avuca gelen öğretmen edasıyla yazmış olduğunuz makale için teşekkür ederim. umarım bizi yönetenlerde bu makalen izden gerekli dersi çıkarırlar. selam ve dua ile

Son Yazılar