TEŞKİLAT VE TEŞKİLATÇININ BAŞARISI II: "TEŞKİLAT HASTALIKLARI"

Bir önce ki yazımızda teşkilat ve teşkilatçının tanımından bahsetmiştik ya…  Tanımlar kâğıt üzerinde ideal olması gerektiği şeklindedir. Lakin söz konusu olan, teşkilat ve teşkilatçılığın öznesi ve üzerine bir yapının bina edildiği unsur olan, insandır. İnsan, en güzel şekilde yaratılmış (Tîn Suresi 4. Ayet) olan ve kendisine bahşedilen akıl ile iradesiyle diğer canlılardan farklılık gösteren eşref-i mahlûk olarak kabul edilmektedir. İnsanın olduğu yerde güzellikler olmuş; iyilik, yardımlaşma, adalet gibi… Lakin insanın olduğu yerde iradesinin yanlış yönlendirmesiyle hatalar, kusurlar da olmuştur. Hatta bazen ihanete varabilecek bilinçli ve kasıtlı bir kısım davranış bozukluklularının da olması mümkündür… Eğer bunlar, teşkilat içinde yaşanıyorsa, bu kişisel olmaktan öte, bir teşkilat sorunu haline dönüşür ki, bu kötü huylu bir hastalıktır…

Neyse…

“Teşkilatçının Başarı Kılavuzu”  kitabında ki yolculuğa, devam ediyoruz…

Bu hafta beşinci bölümdeyiz. Bu bölümün konusu; “Teşkilat Hastalıkları”… Yazara göre; Teşkilat hastalıkları, teşkilatın kademelerinin ve elemanlarının çalışmasına engel olan, çalışma hızını yavaşlatan, durduran veya ortadan kaldıran sebeplerdir. Yazar teşkilatı canlı varlığa benzetir… Yine yazara göre; nasıl ki, canlılar da küçük rahatsızlıklar zamanında müdahale edilmez ise, büyük sıkıntılara dönüşmesi mümkünse; teşkilatlarda ki küçük aksaklıklar da, zamanında müdahale edilmediğinde ulaşılması gereken hedeflerden uzaklaşılır, iletişim ve sistem bozulur…

Yazara göre bu hastalıklar şunlardır;

  1. Bencillik :Kişinin kendisinden kaynaklananlarından teşkilat hastalıklarından birisidir. “Ben olursam” veya “Ben olmazsam” ile başlayan bütün ifadeler hastalık belirtileridir. Bencilliği güçlendiren iki temel etkenden biri “kendini beğenme” diğeri ise “kibir” dir.
  2. Tembellik :Kişinin kendisinden kaynaklanan ve teşkilat başarısının en büyük düşmanı hastalıktır. Bu hastalık bazen gevşeklik bazen uyuşukluk ve üşengeçlik bazen de yorgunluk şeklinde karşımıza çıkar.
  3. Tehircilik :Yine kişinin kendisinden kaynaklı olan ve devamlı görevlerini ötelemesidir. “Sonra yaparım”, “ileride yaparım” gibi bir takım ifadeler bu hastalığın en önemli belirtileridir. Tehircilik, teşkilatın içinde var olması gereken planlı çalışma, programa uyma, düzen oluşturma gibi çalışma prensiplerini bozar, teşkilatı çalışamaz ve üretim yapamaz hale getirir.
  4. Lafçılık :Teşkilat içinde  iş üretmeyen veya kendisine verilen sorumluğu gereğini yerine getirmeyenlerin içine düştüğü bir hastalıktır. Genellikle “neden ben”, “O niye yapmıyor”, “bu iş olmaz” şeklinde kullanılan ifadeler bu hastalığın belirtileridir. Bu hastalık daha öncekilerin aksine bulaşıcı bir hastalıktır. Nasıl ki bir kişinin soğuk algınlığında gerekli önlemler alınmadığında hastalığı zatürreye dönüşür ise, lafçılık hastalığı da önlem alınmaz ise zamanla dedikodu, gıybet, suizan gibi bir takım geri dönülmez hastalıklara dönüşebilir. O zaman teşkilat içinde sevgi, saygı biter, böylelikle teşkilat da üretim de biter.
  5. İnat :Kişinin kendisinden kaynaklı  hastalıklar bir diğeri de “inattır”. İnat hastalığını tetikleyen etkenlerden bazıları  “kendini beğenme”, “kibir”, “cehalet” ve “bilgisizliktir”. İnat teşkilatı yanlış da ısrarcı olmaya, ısrarcılık da teşkilatı felakete götürebilir. İnatçı olmayı sebat ve metanet gibi güzel özelliklerle karıştırmamak gerekir. İnat teşkilatta ki esnekliği, ılımlılığı bitiren bir zararlı teşkilat hastalığıdır.
  6. Dedikodu :Teşkilatı içten içe kemirecek, sadece muhatabına değil bütün bedeni saracak olan kötü huylu bir hastalıktır. Halk dilinde gıybet olarak da bilinir. Birinin gıyabında, aleyhinde söz söyleme, çekiştirmektir. Dedikodunun “aleni dedikodu”, “iftiralı dedikodu”, gizli dedikodu”, “iki yüzlü dedikodu”, “söz taşımalı dedikodu”, “kitlesel dedikodu”, “ortaklaşa dedikodu” olmak üzere bir çok çeşidi vardır. Dedikodu hastalığını oluşturan etkenler ise; bilgisizlik, dargınlık, küskünlük, haset, kıskançlık, suizan, yanlış anlamadır. Dedikodu şeytani bir özelliktir ve fitnenin ortaya çıkmasına neden olur. Fitnenin ana kaynağı ise, hasettir. Fitne ve dedikodu teşkilatı birbirine düşürür,  teşkilatın enerjisini boşa harcamasına, sinerjisinin yok olmasına sebep olur.

Belli başlı teşkilat hastalıklarını belirttik… Belirtik belirtmesine de, bunların tedavisi nedir? Diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Tabii kitabın içerisinde tedaviyle ilgili reçete uzun uzun anlatılmış. Ancak kısaca, tek cümle ile anlatmak gerekirse, kitabın dışından bir cümle paylaşmak isterim…

“Bizim davamızda kimse kendi için yaşamaz, herkes kardeşi için yaşar. Menfaati öldürmenin en kolay yolu budur.” - Prof. Dr. Necmettin ERBAKAN-

 

 

 

 

YORUM EKLE