Sakarya Üniversitesinde Aidiyet Yok Ediliyor!

Eğitim Bir Sen Sakarya Üniversitesi Şubesi Üniversitedeki son gelişmeler ile ilgili basın açıklaması yaptı.

Sakarya Üniversitesinde Aidiyet Yok Ediliyor!
banner3

Eğitim Bir Sen SAÜ şube başkanı Yrd. Doç. Dr. Yaşar Kahraman yaptığı açıklamada; ‘Aidiyet, çalışanların işyerleri ile bütünleşmeleri ve ortak hedefe doğru koşmaları için çok önemli bir duygudur. Ayrıca bu duygu olmadan kurum kültür oluşturulabilmesi de pek mümkün değildir. Bir insan, kendisini bir yere ait hissetmiyorsa, orada ne gelişme olur ne de sağlıklı süreçlerden söz edilebilir.

Her işte olduğu gibi büyük emekleri, paylaşımları, karşılıklı saygıyı içinde barındıran aidiyet, zor kazanılır ama kolay kaybedilir. Bu nedenle aidiyet duygusu yüksek olan kişilere sahip çıkmak, kurum kültürünün de gelişmesine olanak tanır’ dedi.Unutulmamalıdır ki bu kişiler, bulundukları kurumları sırtlayan kişilerdir. Bu kişilerin çoğunlukla bireysel kazanç anlamında beklentileri düşüktür; onlar, kurumun veya toplumun başarısından beslenir ve gururlanırlar. Onları ayakta tutan ve bu bağlılıklarının sürmesini sağlayan şey ise sadece yaptıklarının görülmesi ve desteklenmesidir. Diyerek sözlerine devam eden Yaşar Kahraman
Sakarya üniversitesinde bu duygunun zedelendiğini belirterek, bu zedelenmenin başlıca sebep ve çözüm önerilerini şöyle sıraladı;

Deneyim, tecrübe ve Kurumda çalışma süreleri dikkate alınmadan hakkaniyet ölçülerinden yoksun bir şekilde, başka kurumdan gelenlerin bir takım kadrolara atanarak, kendi kurum personelimizin mağdur edilmesi.

Bunun için, üretenle üretmeyeni ayırt edecek bir “Performans Yönetim Sistemi” geliştirilerek, çalışanlarımız arasında adaleti ve huzurlu çalışma ortamının sağlaması gerekmektedir. Performans yönetimi, birimlere göre farklı olacak şekilde ele alınmalıdır. Üretken personel, ayrım yapılmaksızın ödüllendirilerek aidiyet duygusu kazandırılmalı ve böylece üniversitemizin çalışma koşulları iyileştirilmelidir.

Kurum içi iletişimin zayıflığı: Bu konuda en başta yapılması gereken üst seviyede çalışanlar ile en alt seviyede çalışanlar arasında iletişim kurulmasını sağlamaktır.
Basın açıklamasında yönetim kurulu üyeleri Doç. Dr. Şakir Görmüş, Mehmet Uğurlu, Arş. Gör. M. Fatih Yalçın, Öğr. Gör. Fatih Albayrak ve Celal Alpdoğan hazır bulundu.

 

 

 

Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2015, 14:46
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER