banner28

İşte Engelliler Günü Mesajları

3 Aralık Dünya Engelliler Gününü Kutlamak İçin mesajlar yayınlandı.

İşte Engelliler Günü Mesajları
banner3

ALİ İNCİ

 

25. Dönem Sakarya Milletvekili  Ali İnci, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Ali İnci, mesajında, engellilik, yalnızca engellileri ve ailelerini değil, toplumun tüm kesimlerini yakından ilgilendiren toplumsal bir konu olduğunu ifade ederek, "Engelli insanlarımızın çalışma hayatı, eğitim, sağlık ve sosyal haklardan yeterince yararlanmaları, onların topluma kazandırılmaları, katılımcı ve üreten insanlar haline getirilmeleri için hükümetimiz önemli düzenlemeler yaptı. Engelli vatandaşlarımızın hak ettikleri hayat şartlarına kavuşabilmeleri için pek çok reform yapıldı 

Hükümetimiz tarafından, yapılan yasal düzenlemelerle, eğitim hizmetlerinden evde bakım hizmetlerine, pek çok konuda engelli kardeşlerimize hak ettikleri imkanlar sağlanarak insan odaklı politikalar üreterek, toplumun en çok ihmal edilen kesimlerinin başında gelen engelli vatandaşlarımıza yönelik uygulamalara ağırlık ve öncelik verildi.

Engelli vatandaşlarımızın Dünya Engelliler Günü'nü kutluyorum" Dedi.

 

AHMET SOĞUK

 

Ferizli Belediye Başkanı Ahmet Soğuk, 3 Aralık 2015 Dünya Engelliler Günü münasebeti ile bir kutlama mesajı yayınladı.

Başkan Soğuk Mesajında;

Her insan birer engelli adayıdır.Engelli kardeşlerimize sahip çıkmak, onları toplumda tutmak, öncelikli vazifelerimiz arasındadır.Çevremizde birçok engelli vatandaşlarımızla karşılaşabiliriz. Bir uzvun eksik olması hayatın durması demek değildir. Onlara imkântanındığında her şeyi başarabilecek güçleri olduğunu ispatladıklarına şahit oluyoruz.  Mesleki yada spor alanında, birçok başarılara imza atmış engelli kardeşlerimiz vardır.

Bizlerin yapabileceği en büyük destek onlara özgüvenlerini vermek, toplumda onların yeri olduğunu, toplumun onlarla bir bütün olduğunu anlayabilmektir. Önemli olan onların engellerle karşılaşmalarını önlemek, eğitimden sağlığa, kültürel etkinliklerden spora her alanda imkânlarını genişletmektir.

Belediyemiz olarak engelli vatandaşlarımıza elimizden geldiğince destek vermek amacındayız. Bu doğrultuda, onların kaldırım kullanımlarını kolaylaştırmak için yapılan düzenlemeler ilk sırada sayılabilir. İlçemizde, Engelli kardeşlerimizin sorunlarını dile getirmeleri için, Engelli Merkezleri oluşturulmuştur. İlerleyen zamanlarda bu projemiz ve bunun gibi birçok projelerimizde hayata geçirilecektir. Çünkü engelli vatandaşlarımız bizim için önemlidir.

Toplum olarak şunu unutmayalım ki; engelli vatandaşlarımız her alanda kendilerini kanıtlamışlardır. Onlar engelleri ile dört duvar arasına hapsedilmiş çaresiz insanlar değildir. Bu bilinçle hareket etmeli onlara uygun yaşam şartları oluşturmalıyız. Bu vesile ile tüm engelli vatandaşlarımızın Engelliler Günü’ nü kutluyorum. Dedi.

 

AVUKAT AHU KÜÇÜKMERİÇ- AVUKAT PINAR YILMAZ

3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle engelli haklarına dikkat çekmek isteyen Sakarya Barosu Engelli Hakları Merkezi Üyeleri  Av. Ahu Küçükmeriç ve Av. Pınar Yılmaz bir basın açıklaması yayımladı.

Ülkemizde her sekiz kişiden birinin engelli olmasına rağmen sosyal hayatta onları göremediğimize vurgu yapan Av. Küçükmeriç ve Av. Yılmaz : “Hayata karışamıyorlar çünkü karışmalarına fırsat vermiyoruz. “dedi.

Engelli vatandaşlarımızın hizmete erişmek ve ulaşmakta sıkıntılar yaşadığını belirten avukatlar :

SADECE YAZILI METİN OLARAK KALMAMALI

” Engelli Hakları konusunda kanunlarda düzenlemeler yapılmış olmasına rağmen bunların sadece yazılı birer metin olarak kalmayıp uygulama alanı da bulmaları gerekiyor.”

HAK ARAYIŞLARINI DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ

“ Bu sebeple Yerel yönetimlere bunların denetlenmesi noktasında çok iş düşüyor. Biz Sakarya Barosu Engelli Hakları Merkezi olarak engelli vatandaşlarımızın yanında olmaya ve onların hak arayışlarını desteklemeye devam edeceğiz.”  şeklinde belirttiler.

Sakarya Barosu Engelli Hakları Merkezi Üyeleri  Av. Ahu KÜÇÜKMERİÇ ve Av. Pınar YILMAZ’ın yayımladığı basın açıklamasının tam metni şöyle:

HAYATA KARIŞMALARINA FIRSAT VERMİYORUZ

Türkiye Engelliler Araştırmasının verilerine göre ülkemiz nüfusunun engelli nüfusuna oranı yaklaşık dür. Bu da ülkemizde her 8 kişiden birinin engelli olduğu anlamına gelmektedir. 75 milyon nüfusun yaşadığı bir ülkede 9 milyon insanın engelli olduğu ülkemizde her gün sokakta, markette, sinemada otobüste, belediye binasında neden bu oranda engelli göremediğimizi kendimize sormalıyız. Çünkü hayata karışamıyorlar, karışmalarına fırsat vermiyoruz.

TEMEL SORUN

3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle öncelikli olarak Sakarya Barosu Engelli Hakları Merkezi olarak engelli ve dezavantajlı vatandaşlarımızın önündeki en temel sorun olan, erişebilirlik ve ulaşılabilirlik alanlarında problemleri ortadan kaldırabilmek adına yapılan yasal düzenleme olan 5378 (01-07-2005)  sayılı Engelliler Hakkında  Kanunda düzenlenen  erişebilirlik ve ulaşılabilirlik konularında yaşadıkları sıkıntılara değinmeyi uygun gördük. 

DEVLETİN VE YEREL YÖNETİMLERİN UYMASI GEREKEN ZORUNLULUKLAR

Engelliler Yasası 7 Temmuz 2005 tarihinde kabul edilmekle birlikte yürürlüğe giriş tarihi olarak 12.07.2012 olarak öngörülmüş ve bu buna göre yapılan yeni düzenlemeler uyarınca engellilerin temel hak ve özgürlüklerden faydalanmasını teşvik ve temin ederek ve doğuştan sahip oldukları onura saygıyı güçlendirerek toplumsal hayata diğer bireylerle eşit koşullarda tam ve etkin katılımlarının sağlanması ve engelliliği önleyici tedbirlerin alınması için gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlamak amaçlanmıştır. Bu amaçları sağlamak için Devletin ve  yerel yönetimlerin uygulaması gerekli ve zorunlu birçok eylem, işlem ve sorumluluğu mevcuttur. Bu uğurda yapılması gerekenler Engellinin bireysel ve toplumsal ihtiyaçlarını karşılayabilmesini ve yaşamını bağımsız bir şekilde sürdürebilmesini sağlamayı amaçlayan fiziksel, sosyal, zihinsel ve mesleki beceriler kazandırmaya yönelik hizmetleri sağlamak,

İSTİHDAM OLUŞTURMAK

İş gücü piyasasına kazandırılmaları güç olan zihinsel veya ruhsal engellilere mesleki rehabilitasyon sağlamak ve istihdam oluşturmak amacıyla Devlet tarafından teknik ve mali yönden desteklenen ve çalışma ortamı özel olarak düzenlenen işyerleri temin etmek,

GEREKLİ TEDBİRLERİ ALMAK

Engellilerin insan haklarını ve temel özgürlüklerini tam ve diğer bireylerle eşit şekilde kullanmasını veya bunlardan yararlanmasını sağlamak üzere belirli bir durumda ihtiyaç duyulan, ölçüsüz veya aşırı bir yük getirmeyen, gerekli ve uygun değişiklik ve tedbirleri sağlamak,

BAĞIMSIZ, SOSYAL BİR HAYAT

Herhangi bir nedenle oluşan engelin etkilerini mümkün olan en az düzeye indirmeyi ve engellinin hayatını bağımsız bir şekilde sürdürebilmesini sağlamayı amaçlayan fiziksel, sosyal, zihinsel ve mesleki beceriler geliştirmeye yönelik hizmetleri vermek,

Kamu hizmeti için kullanılan  resmî binalar, ibadet yerleri, özel eğitim ve özel sağlık tesisleri; sinema, tiyatro, opera, müze, kütüphane, konferans salonu gibi kültürel binalar ile gazino, düğün salonu gibi eğlence yapıları; otel, özel yurt, iş hanı, büro, pasaj, çarşı gibi ticari yapılar; spor tesisleri, genel otopark ve buna benzer umuma ait binaları engellinin rahatça girip çıkabileceği kullanabileceği hale getirmek gerekmektedir.

FIRSAT EŞİTLİĞİNİN SAĞLANMASI

Engellilerin insan onur ve haysiyetinin dokunulmazlığı temelinde, kendi seçimlerini yapma özgürlüğünü ve bağımsızlığını kapsayacak şekilde bireysel özerkliğine saygı gösterilmesi esastır. Bu bağlamda engelliliğe dayalı ayrımcılık yapılamaz, ayrımcılıkla mücadele engellilere yönelik politikaların temel esasıdır. Bunu gerçekleştirebilmek için engellilerin tüm hak ve hizmetlerden yararlanması için fırsat eşitliğinin sağlanması ayrıca engellilerin bağımsız yaşayabilmeleri ve topluma tam ve etkin katılımları için erişilebilirliğin sağlanması esastır.

STANDARTLARA UYMA ZORUNLULUĞU

Ancak bunları sağlamak erişebilirlik ve ulaşılabilirlik konularında engelleri aşmak için yapılması gereken düzenlemeler halen hayata geçirilebilmiş bulunmamaktadır. Yaşadığımız şehri engelli bireyler için Ulaşılabilir ve Erişebilir kılmak adına 3194 Sayılı İmar Kanunda kesin ifade edilen Fiziksel çevrenin engelliler için ulaşılabilir yaşanabilir kılınması için , İmar planları ile kentsel, sosyal, teknik altyapı alanlarında ve yapılarda Türk Standartları Enstitüsünün ilgili standartlarında öngörülen şartlara uymak zorunludur . TS 9111 ,TS 12576,TS12460,TS ISO 23599 TS,13536 , TS23600 birlikte diğer standartlar belediyemiz tarafından verilen  imar ruhsatlarında planlarda , tasarımda , inşaata, denetleme süreçlerinde engelli bireyler için gerekli düzenlemelere kesinlikle uygulanması ve uyulması istenmeli ruhsat verilecek işyerlerinde bu düzenlemelerde erişebilirlik standartları  istenmeli ve Planlı alanlar imar tip yönetmeliğinde ifade edilen standart düzenlemelere dikkat edilmeli ve uyulması zorunlu kılınmalıdır. 

EN TEMEL VE  ACİL SORUN

Yine  Belediyeler tarafından işletmeye verilen tuvaletlerin engelli bireylere uygun düzenleme içinde hijyen özellikte olması yapılmış olan engelli tuvaletlerin ilgili tasarım norm kuralları içinde olmaması, kullanım açısından uygun olmamakla birlikte mimari ölçüte ve düzene dikkat edilmemekte 16 ilçe Belediyemizde uygun özellikte engelli tuvaletlerin bir an önce yapılması en temel medeni insani ihtiyacın eşit hizmet olarak uygun özellikte tuvaletlerin yapılması da erişebilirlik ve ulaşılabilirlik konusunda en temel ve acil sorunlar arasındadır.

TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI

Ayrıca Toplu taşıma araçlarının İç İşleri Bakanlığının Toplu Taşıma Hizmetleri Genelgesinde ifade edilen şekle getirilmesi, Engelli bireylerinde yaşamın tüm alanlarındaki hak ve hizmetlere ulaşabilmesi herkes gibi eşit vatandaşlık hakkından faydalanabilmesi, Ulaşılabilirliğin sağlanmasında önemli çalışma alanlarından biri olarak şehir içi ve şehirlerarası ulaşımda hem taşıtların hem de bunların kullanılabilmesiyle  ilgili hizmetlerin, düzenlemelerin engelsiz hale getirilmesi gerekmektedir. Yine 5378 sayılı Engelli Hakları Kanunda Büyükşehir belediyeleri ve belediyeler, şehir içinde kendilerince sunulan yada denetimlerinde olan toplu taşıma hizmetlerinin engellilerin erişebilirliğine uygun olması için gereken tedbirleri alırlar denmektedir. Bu doğrultudan hareketle tüm ilçe belediyelerinde hizmet veren mevcut özel ve kamu toplu taşıma araçları, özel halk otobüslerinin engelli bireylerin erişimine uygun hale getirilmelidir.

YEREL YÖNETİMLERE ÇOK İŞ DÜŞÜYOR

Bu ve buna benzer daha birçok sorun Engelli Vatandaşlarımızın toplum hayatına katılmalarının önünde büyük bir engel teşkil etmekte. Engelli Hakları Kanunumuz gibi bir çok kanunumuz daha Engelli vatandaşlarımızın haklarını korumakla birlikte bunların sadece yazılı birer metin olmaktan çıkarıp uygulama alanı da bulmaları gerekiyor. Bu sebeple Yerel yönetimlere bunların denetlenmesi noktasında çok iş düşüyor. Biz Sakarya Barosu Engelli Hakları Merkezi olarak engelli vatandaşlarımızın yanında olmaya ve onların hak arayışlarını desteklemeye devam edeceğiz.

MUSTAFA AK

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Mustafa Ak, kutlama mesajı yayımlayarak “3Aralık Dünya Engelliler Gününü” kutladı.

Engelli vatandaşların Sosyal Hayata katılmasında toplumun tüm bireylerine büyük görevler düştüğüne değinen Ak Parti Adapazarı İlçe Başkanı Mustafa Ak, mesajında şunları söyledi. “Engelli vatandaşlarımız toplumuzun bir parçasıdır. Unutulmamalıyız ki her insan bir gün engelli olabilir. Ülkemizin ekonomik ve sosyal alanda gelişmesiyle doğru orantılı olarak engelli kardeşlerimizin ve ailelerin yaşamlarını kolaylaştıran, yardımcı olan uygulamalar kamusal ve bireysel alanda iyileştirilmiştir. Artık Engelli Kardeşlerimizin kendini toplumdan soyutlamıyor. Çalışarak işgücüne katılım sağlıyorlar, sosyal hayatta daha aktif rol alıyorlar.

Engel vücutta ya da zihinde değil; tabulardadır, ön yargılardadır. Tüm Engelli Vatandaşlarımızın 3 Aralık Dünya Engelliler gününü kutluyor, mutlu ve huzurlu bir yaşam geçirmelerini diliyorum” dedi.

 

FATMA VAROL

Ak Parti Adapazarı Kadın Kolları Başkanı Fatma Varol, ''3 Aralık Dünya Engelliler Günü'' nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Engellilerin ve yaşadıkları sorunların, dünyada olduğu gibi ülkemizde de herkesi yakından ilgilendiren bir insanlık sorunu olarak, her geçen gün daha da önem arz ettiğinin altını çizen Başkan Varol mesajında:

''Engelli kardeşlerimizin haklarını, hukukuyla, eğitimiyle ve istihdamıyla bir bütün olarak ele almak gerekir. Onlara tanınan haklar bir bağış, bir iyilik ve bir lütuf değil, onların insan olmalarından kaynaklanan doğal haklarıdır. Onları insanca yaşatacak ortamları hazırlamak, üretici olarak topluma kazandırmak, hepimizinen önemli sorumluluklarından olmalıdır. Her insan, bir engelli adayıdır. Yeter ki zihinlerde ve gönüllerde engel olmasın.Unutulmamalıdır ki, en büyük engel sevgisizliktir.

Bu anlamlı günde, bu duygu ve düşüncelerle, tüm engelli kardeşlerimizin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü en samimi dileklerimle tebrik eder, bu günün; sağlık, mutluluk, huzur ve bereket dolu bir ömür vesilesi olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ederim.''dedi.

 

AYDIN YILMAZER

Bir ülkenin gelişmişlik düzeyini gösteren en önemli konulardan biri olan tüm vatandaşlarına ve özelde engelli vatandaşlarına sağladığı imkanlar ve onlara sağladığı destek hizmetleridir. Bu nedenle engelli bireyler ile onların ailelerine sağlanan hizmetlerin niteliği ve yaygınlığı, engelli vatandaşlarımızın üretken birey olmalarını da sağlayacaktır. Bu ilke, onlar için en önemli hedefler arasında olmalıdır.

Engelli bireylere yönelik fırsat eşitliğini arttırmak için yaygınlaştırılacak her uygulama, toplumsal hizmetlerden ve haklardan eşit bir biçimde faydalanmalarını sağlayacaktır. Bu durum ülkemizi, medeni toplumlar seviyesine çıkaracak önemli unsurlardan biri olacaktır.

Bu düşünce ve temenniler doğrultusunda, tüm engelli bireylerimizin fedakar aile üyeleri ile birlikte 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ nü en samimi duygularımla kutlar, Sapanca Belediyesi olarak engellilerimizin daima yanında olacağımızı belirterek, sağlık, mutluluk ve huzur dolu günler dilerim.

 

OP.DR. MURAT AKGÜL

Yenikent Devlet Hastanesi Yöneticisi  Murat Akgül 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde personeliyle bir araya geldi. Aslında bu günün adının, Engelleri Aşmış İnsanlar Günü olarak değiştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu personellerimizin çalışma alanlarında kaydetmiş oldukları azim ve başarı engelleri ortadan kaldırdıklarının bir göstergesidir. Arkadaşlarımıza emeklerinden dolayı teşekkür ediyor ve başarılarının devamını diliyorum. 

 

Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2015, 15:33
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER