Adalet yerini buldu

Karasu Halk Eğitim Merkezinde Müdür olarak görev yapan Davacı Şükrü Başarış’ın 57,87 değerlendirme puanı verilerek görev süresinin uzatılmamasına ilişkin bölge idare mahkemesine yapmış olduğu itiraz neticelendi.

Adalet yerini buldu
banner3

 İlçemizde ve Tüm Türkiye’de yapılan puanlama sistemine haykırışın haklı olduğunu gösteren tokat gibi cevap bölge idare mahkemesinden geldi.  Mahkeme Şükrü Başarışa Görevi İade etti. 


Gereği düşünüldü

Karar veren Sakarya 1. İdare Mahkemesi’nce dava dosyası incelenerek yürütmenin durdurulması istemi hakkında işin gereği görüşüldü: Dava, öğretmen olan Karasu Halk Eğitim Merkezinde Müdür olarak görevini yürüten davacı hakkında yapılan değerlendirme sonucunda davacının 75 puanının altında değerlendirme puanı 57,87 puan alması nedeniyle okul müdürlüğü görev süresinin uzatılmamasına dair işlemin iptali ile yürütülmesinin durdurulması istemiyle açılmıştı.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27. Maddesinin 2. Fıkrasında, Danıştay veya idari mahkemeler, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda, davalı idarenin savunması alındıktan veya savunma süresi geçtikten sonra gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verileceği, uygulanmakla ek işi tükenecek olan idari işlerinin yürütülmesi, savunma alındıktan sonra yeniden karar vermek üzere, idarinin savunması alınmaksızın da durdurulabileceği, yürütmenin durdurulması kararında idari işlemin hangi gerekçelerle hukuka açıkça aykırı olduğu ve işlemin uygulanması halinde doğacak telafisi güç veya imkansız zararların neler olduğunun belirtilmesinin zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır.

Ve karar
Uyuşmazlık konusu olayda ise, dava konusu değerlendirme formunda yer alan bazı kriterler yönünden davacıya puan verilmediği, her ne kadar bazı kriterler gözlemlere dayanılarak değerlendirilebilecek ise de, bazı kriterlere hayır denilerek puan vermemenin, davacı hakkında somut gerekçelere ve yazılı belgelere dayanması gerektiği, davacı hakkında herhangi bir soruşturma ve disiplin cezası 07/11/2002 tarihli kınama cezası memurlar ile diğer kamu görevlilerinin bazı disiplin cezalarının affı hakkındaki 5525 sayılı kanun ile bütün suçları ile birlikte affedildiğinden dikkate alınmamıştır.  Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırı açık olan dava konusu işlemin; uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 sayılı Kanunun 27.maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına, kararın tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde Sakarya Bölge İdare Mahkemesi’ne itiraz yolu açık olmak üzere, 12.01.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 

 

Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2015, 16:14
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER