ÇALIŞMA HAYATINA YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR!

İş hayatında kurallar silbaştan değişiyor

ÇALIŞMA HAYATINA YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR!
banner3

İş hayatında kuralları silbaştan değiştirecek, esnek modeli de içeren tasarı Meclis'e gönderildi. Hem çalışan hem işveren için yeni bir dönem başlıyor

Hükümet, uzaktan çalışma gibi esnek çalışma ve özel istihdam büroları aracılığıyla geçici iş ilişkisi kurulması modelini içeren tasarıyı Meclis'e gönderdi. Tasarıda hem çalışanlar hem işsizleri ilgilendiren düzenlemeler şöyle: 

//www.ahaber.com.tr/c/i/radioBullet.jpg ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI: Faaliyet alanları genişletilerek geçici iş ilişkisi kurma hakkı tanınıyor. 
//www.ahaber.com.tr/c/i/radioBullet.jpg ÜÇ ALANDA SÜRE SINIRI YOK: Mevsimlik tarım işleri, evde temizlik işleri, hasta, yaşlı ve çocuk bakımında süre sınırı olmadan geçici iş sözleşmesi imzalanabilecek. 
//www.ahaber.com.tr/c/i/radioBullet.jpg TEZKEREYE KADAR İSTİHDAM: Hamilelik, askerlik, hastalık, yıllık izin gibi durumlarda geçici işçi çalıştırılabilecek. İş güvenliği bakımından acil işlerde, iş hacminin öngörülmeyen ölçüde artması gibi durumlarda geçici iş ilişkisi kurulabilecek. 
//www.ahaber.com.tr/c/i/radioBullet.jpg 4 AY SINIRI: Dönemsel projelerle, iş hacminin öngörülmeyen şekilde artması halinde 4 ayı geçmeyecek şekilde geçici işçi istihdam edilecek. 
//www.ahaber.com.tr/c/i/radioBullet.jpg TOPLU İŞTEN ÇIKARANA YOK: Toplu işçi çıkaran işyerleri, kamu kurumları, yer altı maden işletmeleri geçici işçi çalıştıramayacak. 
//www.ahaber.com.tr/c/i/radioBullet.jpg GRUP İÇİNDE ÇALIŞANLAR: İşverenler yazılı onayını alarak işçilerini holding ya da aynı şirketler grubundaki başka bir işyerine geçici olarak devredebilecek. 
//www.ahaber.com.tr/c/i/radioBullet.jpg EVDEN ÇALIŞMA: İşçi evden ya da teknolojik iletişim araçlarını kullanarak mal ve hizmet üretebilecek. 
//www.ahaber.com.tr/c/i/radioBullet.jpg MADENDE YASAK: Kamu kurum ve kuruluşlarında, iş sağlığı ve güvenliği açısından tehlikeli olan yer altında maden çıkarılan işyerlerinde geçici işçi çalıştırılamayacak. 
//www.ahaber.com.tr/c/i/radioBullet.jpg EN FAZLA İKİ KEZ: Geçici işçi sağlama, öngörülen dönemsellik arz eden iş artışları haricinde toplam 8 ayı geçmemek üzere en fazla iki defa yenilenebilecek. Aynı iş için 6 ay geçmedikçe geçici işçi çalıştırılamayacak. 
//www.ahaber.com.tr/c/i/radioBullet.jpg 10 İŞÇİYE KADAR İZİN: Fazla iş alan işletmede geçici işçi sayısı işletmedeki toplam işçi sayısının dörtte birini geçemeyecek. Küçük ölçekli işletmelerde üretimin devamının sağlanması amacıyla 10 ve daha az işçi çalıştırılan iş yerlerinde, bu sınırlama olmayacak, 10 işçiye kadar geçici iş ilişkisi kurulabilecek. 
//www.ahaber.com.tr/c/i/radioBullet.jpg ENGELLİ KONTENJANI YOK: Geçici işçiler, engelli çalıştırma kontenjanlarının hesaplanmasına dâhil edilmeyecek. 
//www.ahaber.com.tr/c/i/radioBullet.jpg FESİHTE ÖNEMLİ AYRINTI: İşveren, iş sözleşmesi feshedilen işçisini, fesih tarihinden itibaren 6 ay geçmeden geçici iş ilişkisiyle çalıştıramayacak.

SOSYAL HAK GÜVENCESİ SAĞLANDI

//www.ahaber.com.tr/c/i/radioBullet.jpg BORÇ, AVANS YOK: Geçici işçi, avans ve borç alamayacak. 
//www.ahaber.com.tr/c/i/radioBullet.jpg SOSYAL HİZMET HAKKI: Geçici işçiler, çalıştıkları dönemlerde ulaşım, yemek, kantin ve çocuk bakım hizmetleri gibi sosyal hizmetlerden yararlanabilecek. 
//www.ahaber.com.tr/c/i/radioBullet.jpg AÇIK İŞ BİLDİRİ- LECEK: Özel istihdam bürosu işçisi, geçici iş ilişkisi kurulan işverenin işyerindeki tüm açık işlerden haberdar edilecek. 
//www.ahaber.com.tr/c/i/radioBullet.jpg BELİRSİZ SÜRELİ SÖZLEŞME: Sözleşme süresi dolmasına rağmen geçici iş ilişkisi devam ederse, belirsiz süreli iş sözleşmesi kurulmuş sayılacak.

İZİNLERDE DÜZENLEME YAPILDI

//www.ahaber.com.tr/c/i/radioBullet.jpg SANAL HİZMET YOK: İletişim araçlarıyla iş ve işçi bulmaya aracılık yapılamayacak, geçici iş ilişkisi kurulamayacak. 
//www.ahaber.com.tr/c/i/radioBullet.jpg SÖMÜREN YANDI: İzin almadan iş ve işçi bulmaya aracılık yapanlara 20 bin, tekrarında 40 bin, iş arayanlardan ücret alan veya menfaat sağlayan kişilere de 20 bin lira idari para cezası verilecek. 
//www.ahaber.com.tr/c/i/radioBullet.jpg İZNE ÜÇ YIL SINIRI: Kurumca verilen izinler üç yıl süreyle geçerli olacak ve üçer yıllık sürelerle yenilenebilecek.

EVDEN ÇALIŞMADA GERİ SAYIM

//www.ahaber.com.tr/c/i/radioBullet.jpg EĞİTİM VEREBİLECEK: Özel istihdam büroları mesleki eğitim düzenleyebilecek, yetki verilmesi halinde geçici iş ilişkisi kurabilecek. 
//www.ahaber.com.tr/c/i/radioBullet.jpg BAKANLIK DENETLEYECEK: Bürolar, yaptıkları işle ilgili üçer aylık dönemler halinde Türkiye İş Kurumu'na rapor verecek. 
//www.ahaber.com.tr/c/i/radioBullet.jpg UZAKTAN ÇALIŞ- MA: Tasarı, çağrı üzerine çalışma ile uzaktan çalışmayı da içeriyor. Uzaktan çalışma, evden ya da teknolojik iletişim araçlarıyla işyeri dışında yerine getirilmesi esasına dayalı ve yazılı olarak kurulan iş ilişkisi olarak tanımlanıyor.

Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2016, 08:42
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER